Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức THÔNG TIN CẦN BIẾT times .

image
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển (26/01/2024)
UBND huyện Cần Giờ thông báo triệu tập bà Lê Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lý Nhơn - thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển đến tham dự kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 01 năm 2024 (thứ hai) tại Phòng họp số 03 - Ủy ban nhân dân huyện.
image
Tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y tế năm 2024 (15/01/2024)
Thực hiện Công văn số 99/NV ngày 15/01/2024 của Phòng Nội vụ về việc triển khai Thông báo của Sở Y tế Thành phố về nhu cầu tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y tế năm 2024.
image
Triển khai thực hiện khảo sát nhu cầu học văn hóa, học nghề của người khuyết tật tại cộng đồng. (12/01/2024)
Căn cứ Công văn số 1052/SLĐTBXH-XH ngày 12/01/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc khảo sát nhu cầu học văn hóa, học nghề của người khuyết tật.
image
Thông báo hủy bỏ Quyết định tuyển dụng viên chức đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Hân (12/01/2024)
Ngày 12/01/2024, UBND huyện vừa có Quyết định số 42/QĐ-UBND về việc hủy bỏ quyết định tuyển dụng viên chức đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Hân; sinh ngày 13 tháng 02 năm 1999; trúng tuyển ở vị trí Tổ chức - Hành chính thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ.
image
Thông tin Kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh mam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản - Đợt 1/2024 (08/01/2024)
Nhằm thông tin kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trên địa bàn huyện có nhu cầu đi làm việc tại Nhật Bản đăng ký dự tuyển, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và người lao động về Kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM Japan - Đợt 1/2024, như sau:
image
Thông tin phối hợp tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS Đợt 1 năm 2024. (05/01/2024)
Nhằm thông tin kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trên địa bàn huyện có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc đăng ký dự thi, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và người lao động về tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS Đợt 1 năm 2024, như sau:
image
image
image
image
image
image
Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi khu vực Mốc Keo thuộc xã An Thới Đông và xã Tam Thôn Hiệp đối với trường hợp bà Hồ Thị Thanh Vân (30/12/2023)
Căn cứ Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của UBND huyện Cần Giờ về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi khu vực Mốc Keo thuộc xã An Thới Đông và xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, UBND huyện Cần Giờ thông báo thu hồi một phần diện tích đất của bà Hồ Thị Thanh Vân tại Thông báo số 9705/TB-UBND ngày 30/12/2023.
image
Kết luận thanh tra đối với Trường Mầm Non Bình Khánh giai đoạn từ tháng 9/2019 đến tháng 6/2023 (22/12/2023)
Ngày 22/12/2023, Thanh tra huyện đã có kết luận số 988/KL-TTH về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách cấp và nguồn thu học phí để thực hiện cải tạo sân chơi ngoài trời cho trẻ và cải tạo nhà xe; việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn tài trợ, vận động đối với Trường Mầm Non Bình Khánh giai đoạn từ tháng 9/2019 đến tháng 6/2023.
image
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ, chứng từ giao dịch và xử lý cuối niên độ năm 2023 của Kho bạc Nhà nước huyện Cần Giờ (13/12/2023)
Kho bạc Nhà nước huyện Cần Giờ thông báo thời hạn tiếp nhận và một số nội dung liên quan đến xử lý hồ sơ, chứng từ giao dịch thuộc niên độ ngân sách năm 2023 và niên độ các năm trước được phép kéo dài sang năm 2023.
image
Phê duyệt phương án hỗ trợ chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt khung thép giàn treo Palang kéo tay (sửa chữa máy thủy) khi Nhà nước thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Văn Út và bà Trần Thị Hít - Dự án Đầu tư xây dựng Công trình Kè ven sông Nhà Bè đoạn qua khu dân cư ấp Bình Trường - Bình Thuận - Bình Phước - Bình Trung xã Bình Khánh (11/12/2023)
Ngày 11/12/2023, UBND huyện đã phê duyệt phương án hỗ trợ chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt khung thép giàn treo Palang kéo tay (sửa chữa máy thủy) số 207/PABT-HĐBT ngày 05/12/2023 của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Kè ven sông Nhà Bè đoạn qua khu dân cư ấp Bình Trường - Bình Thuận - Bình Phước - Bình Trung, xã Bình Khánh, đối với trường hợp hộ ông Nguyễn Văn Út và bà Trần Thị Hít, địa chỉ thường trú tại số 282 ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh trong dự án Kè ven sông Nhà Bè đoạn qua khu dân cư ấp Bình Trường - Bình Thuận - Bình Phước - Bình Trung, xã Bình Khánh tại Quyết định số 1912/QĐ-UBND.
image
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của hộ ông Trần Văn Sáng - Dự án Đầu tư xây dựng Công trình Kè ven sông Nhà Bè đoạn qua khu dân cư ấp Bình Trường - Bình Thuận - Bình Phước - Bình Trung xã Bình Khánh (08/12/2023)
Ngày 08/12/2023, UBND huyện đã Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ số 205/PABT-HĐBT ngày 05/12/2023 của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Kè ven sông Nhà Bè đoạn qua khu dân cư ấp Bình Trường - Bình Thuận - Bình Phước - Bình Trung, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ đối với đất, cây trái hoa màu của hộ ông Trần Văn Sáng để thực hiện dự án Kè ven sông Nhà Bè đoạn qua khu dân cư ấp Bình Trường - Bình Thuận - Bình Phước - Bình Trung, xã Bình Khánh theo Quyết định số 1901/QĐ-UBND.
image
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bổ sung) khi Nhà nước thu hồi đất của ông Nguyễn Đông Thanh - Dự án Đầu tư xây dựng Công trình Kè ven sông Nhà Bè đoạn qua khu dân cư ấp Bình Trường - Bình Thuận - Bình Phước - Bình Trung xã Bình Khánh (08/12/2023)
Ngày 8/12/2023, UBND huyện đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (bổ sung) số 206/PABS-HĐBT ngày 05/12/2023 của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Kè ven sông Nhà Bè đoạn qua khu dân cư ấp Bình Trường - Bình Thuận - Bình Phước - Bình Trung, xã Bình Khánh đối với trường hợp ông Nguyễn Đông Thanh, địa chỉ thường trú tại số 2/2/42 Rừng Sác, ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh, trong dự án Kè ven sông Nhà Bè đoạn qua khu dân cư ấp Bình Trường - Bình Thuận - Bình Phước - Bình Trung, xã Bình Khánh tại Quyết định số 1900/QĐ-UBND.
image
Tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y tế (08/12/2023)
Thực hiện Công văn số 2598/NV ngày 07/12/2023 của Phòng Nội vụ về việc triển khai Thông báo của Sở Y tế Thành phố về nhu cầu tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y tế năm 2023.
image
Kết luận thanh tra 03 dự án đầu tư thuộc Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Lý Nhơn (giai đoạn 2016-2020) chưa triển khai thi công (01/12/2023)
Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-TTH ngày 05/9/2023 của Chánh Thanh tra huyện về thanh tra 03 dự án đầu tư thuộc Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Lý Nhơn giai đoạn 2016 - 2020 chưa triến khai thi công, do Ban Quản lý xây dựng Nông thôn mới xã Lý Nhơn làm chủ đầu tư; từ ngày 08/9/2023 đến ngày 20/10/2023, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ban Quản lý xây dựng Nông thôn mới xã Lý Nhơn.
image
Phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi khu vực Mốc Keo, huyện Cần Giờ (28/11/2023)
Ngày 28/11/2023, UBND huyện vừa có Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi khu vực Mốc Keo, huyện Cần Giờ tại Quyết định số 1864/QĐ-UBND.