Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức THÔNG TIN CẦN BIẾT times .

image
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 (31/05/2023)
Ngày 31/5/2023, UBND Huyện đã ban hành Thông báo số 3432/TB-UBND về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp huyện Cần Giờ năm 2023.
image
Thông báo điều chỉnh nội dung Thông báo số 6598/TB-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện (15/05/2023)
Ngày 15/05/2023, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 2949/TB-UBND về việc điều chỉnh nội dung Thông báo số 6598/TB-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện, theo đó điều chỉnh từ hộ ông Lê Thanh Tùng thành bà Lê Thanh Tùng do sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản.
image
Thông báo về việc điều chỉnh nội dung Thông báo số 6499/TB-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện (15/05/2023)
Ngày 15/5/2023, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 2947/TB-UBND về điều chỉnh nội dung Thông báo số 6515/TB-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện do có thay đổi về pháp lý khu đất.
image
Thông báo về việc điều chỉnh nội dung Thông báo số 2948/TB-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện (15/05/2023)
Ngày 15/5/2023, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 2948/TB-UBND về điều chỉnh nội dung Thông báo số 6515/TB-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện do có thay đổi về pháp lý khu đất.
image
Thông báo về việc điều chỉnh nội dung Thông báo số 3549/TB-UBND ngày 12/7/2021 của UBND huyện (15/05/2023)
Ngày 15/05/2023, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 2950/TB-UBND về việc điều chỉnh nội dung Thông báo số 3549/TB-UBND ngày 12/7/2021 của UBND huyện, điều chỉnh từ hộ ông Nguyễn Văn Lân và bà Lê Thị Sáu thành hộ ông Nguyễn Thanh Hiền do Hộ ông Nguyễn Thanh Hiền nhận thừa kế di sản từ hộ ông Nguyễn Văn Lân và bà Lê Thị Sáu.
image
Sàn giao dịch việc làm huyện Cần Giờ - năm 2023 (10/05/2023)
Nhằm tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi gặp gỡ, tiếp cận giữa người lao động với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, Trung tâm dịch vụ việc làm…; Thúc đẩy và phát triển việc làm trên thị trường lao động tại địa phương. Giải quyết việc làm; cung cấp thông tin về thị trường lao động và tăng cường các biện pháp hỗ trợ người lao động, sinh viên trên địa bàn trong quá trình tìm kiếm việc làm, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.
image
Thông báo về bổ sung, điều chỉnh thông tin về tuyển dụng công chức năm 2023 (08/05/2023)
Ngày 8/5/2023, Sở Nội vụ đã có Thông báo số 2132/TB-SNV về bổ sung, điều chỉnh thông tin về tuyển dụng công chức năm 2023
image
Thông báo điều chỉnh nội Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND huyện trường hợp của Công ty Cổ phần Cửu Long Phi tại xã Tam Thôn Hiệp (04/05/2023)
Ngày 04/05/2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 621/QĐ-UBND về điều chỉnh nội Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND huyện
image
Tuyển dụng công chức năm 2023 (22/04/2023)
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố về ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2023.
image
Thông tin tổ chức các phiên, sàn giao dịch việc làm năm 2023 (18/04/2023)
Nhằm thông tin kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, đặc biệt người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát chuẩn hộ cận nghèo trên địa bàn huyện có nhu cầu tìm kiếm công việc phù hợp, có thể tham gia trực tiếp để các doanh nghiệp tư vấn và tuyển dụng theo nhu cầu góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin tổ chức các phiên, sàn giao dịch việc làm năm 2023 do Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố phối hợp tổ chức như sau:
image
Thông tin tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản khóa 12 năm 2023 (03/04/2023)
Nhằm thông tin kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trên địa bàn huyện có nhu cầu đi làm việc tại Nhật Bản đăng ký dự tuyển, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và người lao động về tuyển ứng viên điều dượng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản, như sau:
image
Thông tin phối hợp tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS năm 2023 (15/03/2023)
Nhằm thông tin kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trên địa bàn huyện có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc đăng ký dự thi, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và người lao động về tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS năm 2023, như sau:
image
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển (Chức danh công chức Văn phòng - Thống kê xã Long Hòa) (16/12/2022)
Ngày 15 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 7674/TB-UBND về thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển (Chức danh công chức Văn phòng - Thống kê xã Long Hòa).
image
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển (Chức danh công chức Văn hóa - Xã hội xã Bình Khánh) (23/11/2022)
Ngày 22 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 7044/TB-UBND về triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển (Chức danh công chức Văn hóa - Xã hội xã Bình Khánh).
image
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển (Chức danh công chức Văn phòng - Thống kê xã Bình Khánh) (23/11/2022)
Ngày 22 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 7045/TB-UBND về triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển (Chức danh công chức Văn phòng - Thống kê xã Bình Khánh).
image
Thông tin tổ chức các phiên, sàn giao dịch việc làm các tháng cuối năm 2022 (07/11/2022)
Nhằm thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, đặc biệt người lao động thuộc nhóm lao động tự do, lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, bộ đội xuất ngũ và sinh viên tìm kiếm công việc phù hợp với bản thân, ổn định, đảm bảo tiền lương thu nhập và đời sống; đồng thời các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động lựa chọn tham gia, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin tổ chức các phiên, sàn giao dịch việc làm các tháng cuối năm 2022 do Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố phối hợp tổ chức như sau:
image
Thông tin tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản (01/11/2022)
Nhằm thông tin kịp thời nhu cầu tuyển chọn ứng viên và tạo cơ hội việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và người lao động về tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản, như sau:
image
image
image
Tuyển sinh hàng tháng các lớp nghề trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên (12/09/2022)
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cần Giờ chiêu sinh hàng tháng các lớp nghề trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên.