Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức THÔNG TIN CẦN BIẾT times .

image
Thông tin Kế hoạch tổ chức sàn giao dịch việc làm liên kết vùng Khu vực TP. Hồ Chí Minh với Đồng bằng sông Cửu Long (30/10/2023)
Nhằm thông tin kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm trên địa bàn Thành phố và các tỉnh có cơ hội tiếp cận nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, đặc biệt là người lao động mất việc làm do cắt giảm lao động tại các doanh nghiệp có cơ hội quay lại thị trường lao động, có việc làm ổn định, đảm bảo tiền lương thu nhập và đời sống, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và người lao động về Kế hoạch tổ chức sàn giao dịch việc làm liên kết vùng Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh với Đồng bằng sông Cửu Long, như sau:
image
Thông tin Kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh mam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản - Đợt 4/2023. (26/10/2023)
Nhằm thông tin kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trên địa bàn huyện có nhu cầu đi làm việc tại Nhật Bản đăng ký dự tuyển, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và người lao động về Kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM Japan - Đợt 4/2023, như sau:
image
Công nhận kết quả trúng tuyển công chức năm 2023 (25/10/2023)
UBND huyện thông báo về công nhận kết quả trúng tuyển công chức năm 2023 đối với 04 thí sinh tại Thông báo số 7781/TB-UBND ngày 25/10/2023.
image
Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 (05/10/2023)
Ngày 05/10/2023, Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2023 của huyện đã có thông báo về công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 đối với 25 thí sinh đã trúng tuyển.
image
Kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách về tài sản công tại trường THCS An Thới Đông (22/09/2023)
Ngày 22/9/2023, Thanh tra huyện đã có Kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách về tài sản công tại trường THCS An Thới Đông tại Kết luận thanh tra số 678/KL-TTH
image
Nội quy xét tuyển viên chức - Vòng 2 (phỏng vấn) môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 (12/09/2023)
Ngày 12/9/2023, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2023 huyện đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-HĐ về ban hành Nội quy xét tuyển viên chức - Vòng 2 (phỏng vấn) môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
image
Về thông tin đồng hành cùng chương trình “Cơ hội mới” thuộc Hoạt động “Nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo - Hệ sinh thái khởi nghiệp”. (08/09/2023)
Nhằm thông tin kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ người lao động trên địa bàn huyện có cơ hội chuyển đổi việc làm hoặc tìm được việc làm mới với chất lượng cao hơn; đặc biệt là đối tượng công nhân mất việc làm muốn chuyển đổi nghề nghiệp sang các ngành nghề sử dụng kỹ thuật số, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và người lao động về chương trình “Cơ hội mới” thuộc Hoạt động “Nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo - Hệ sinh thái khởi nghiệp” để biết, tìm hiểu các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, hỗ trợ tìm kiếm việc làm nhanh chóng.
image
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 (07/09/2023)
Ngày 07/9/2023, UBND huyện đã phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
image
Thông báo tài liệu ôn tập vòng 2 - phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 (06/09/2023)
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 - UBND huyện thông báo tài liệu ôn tập vòng 2 - phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ xét tuyển viên chức năm 2023
image
Về thông tin tuyển dụng nhân viên của Công ty TNHH MTV Đường Sắt đô thị số 1 Tp.HCM (06/09/2023)
Nhằm thông tin kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ người lao động trên địa bàn huyện có cơ hội tìm kiếm việc làm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và người lao động về việc tuyển chọn đào tạo nhân viên của Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 Tp.HCM, như sau:
image
Về thông tin tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN - Đợt 02/2023 (22/08/2023)
Nhằm thông tin kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trên địa bàn huyện có nhu cầu đi làm việc tại Nhật Bản đăng ký dự tuyển, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và người lao động về việc tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN - Đợt 02/2023, như sau:
image
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và khả năng sử dụng ngoại ngữ tại kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 (03/08/2023)
Ngày 01 tháng 8 năm 2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 05/TB-HĐ về triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và khả năng sử dụng ngoại ngữ tại kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023.
image
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 (31/05/2023)
Ngày 31/5/2023, UBND Huyện đã ban hành Thông báo số 3432/TB-UBND về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp huyện Cần Giờ năm 2023.
image
Thông báo điều chỉnh nội dung Thông báo số 6598/TB-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện (15/05/2023)
Ngày 15/05/2023, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 2949/TB-UBND về việc điều chỉnh nội dung Thông báo số 6598/TB-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện, theo đó điều chỉnh từ hộ ông Lê Thanh Tùng thành bà Lê Thanh Tùng do sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản.
image
Thông báo về việc điều chỉnh nội dung Thông báo số 6499/TB-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện (15/05/2023)
Ngày 15/5/2023, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 2947/TB-UBND về điều chỉnh nội dung Thông báo số 6515/TB-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện do có thay đổi về pháp lý khu đất.
image
Thông báo về việc điều chỉnh nội dung Thông báo số 2948/TB-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện (15/05/2023)
Ngày 15/5/2023, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 2948/TB-UBND về điều chỉnh nội dung Thông báo số 6515/TB-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện do có thay đổi về pháp lý khu đất.
image
Thông báo về việc điều chỉnh nội dung Thông báo số 3549/TB-UBND ngày 12/7/2021 của UBND huyện (15/05/2023)
Ngày 15/05/2023, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 2950/TB-UBND về việc điều chỉnh nội dung Thông báo số 3549/TB-UBND ngày 12/7/2021 của UBND huyện, điều chỉnh từ hộ ông Nguyễn Văn Lân và bà Lê Thị Sáu thành hộ ông Nguyễn Thanh Hiền do Hộ ông Nguyễn Thanh Hiền nhận thừa kế di sản từ hộ ông Nguyễn Văn Lân và bà Lê Thị Sáu.
image
Sàn giao dịch việc làm huyện Cần Giờ - năm 2023 (10/05/2023)
Nhằm tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi gặp gỡ, tiếp cận giữa người lao động với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, Trung tâm dịch vụ việc làm…; Thúc đẩy và phát triển việc làm trên thị trường lao động tại địa phương. Giải quyết việc làm; cung cấp thông tin về thị trường lao động và tăng cường các biện pháp hỗ trợ người lao động, sinh viên trên địa bàn trong quá trình tìm kiếm việc làm, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.
image
Thông báo về bổ sung, điều chỉnh thông tin về tuyển dụng công chức năm 2023 (08/05/2023)
Ngày 8/5/2023, Sở Nội vụ đã có Thông báo số 2132/TB-SNV về bổ sung, điều chỉnh thông tin về tuyển dụng công chức năm 2023
image
Thông báo điều chỉnh nội Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND huyện trường hợp của Công ty Cổ phần Cửu Long Phi tại xã Tam Thôn Hiệp (04/05/2023)
Ngày 04/05/2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 621/QĐ-UBND về điều chỉnh nội Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND huyện