image
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 2) (06/07/2020)
Ngày 30 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 3220/TB-UBND về tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 2).
image
Tổ chức Sàn giao dịch việc làm lần 04 năm 2020 tại huyện Cần Giờ (08/06/2020)
Thực hiện Kế hoạch số 2352/KH-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Cần Giờ về tổ chức Sàn giao dịch việc làm lần 4 trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2020; Nhằm Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và người lao động có nhu cầu tìm việc, nhu cầu đào tạo trên địa bàn huyện Cần Giờ và các quận, huyện quanh khu vực tiếp cận thông tin tuyển dụng, tuyển sinh của các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, lựa chọn những công việc, ngành nghề phù hợp với trình độ, khả năng hiện có, cung cấp các thông tin về nhu cầu việc làm trong nước, làm việc ở nước ngoài và thông tin thị trường lao động.
image
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (27/05/2020)
Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện đã ban hành Thông báo số 05/TB-HĐXTVC về Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng
image
Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện năm 2020 (27/05/2020)
Ngày 26 tháng 5 năm 2020, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 707/TB-BT về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện năm 2020
image
Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện năm 2020 (26/05/2020)
Ngày 25 tháng 5 năm 2020, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện năm 2020 đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-BT về Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện năm 2020
image
Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 1) (07/05/2020)
Ngày 06 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Kế hoạch số 2080/KH-UBND về tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 1)
image
Thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ năm 2020 (04/05/2020)
Ngày 04 tháng 5 năm 2020, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 553/TB-BT về lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ năm 2020
image
Nội dung, thời gian ôn tập phỏng vấn xét tuyển viên chức của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ năm 2020 (28/04/2020)
ngày 28 tháng 4 năm 2020, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 531/TB-BT về nội dung, thời gian ôn tập phỏng vấn xét tuyển viên chức của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ năm 2020
image
Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ năm 2020 (27/04/2020)
Ngày 27/4/2020, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 04/TB-HĐXTVC về thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ năm 2020
image
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ tuyển dụng viên chức năm 2020 (09/03/2020)
Ngày 05 tháng 3 năm 2020, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ đã ra Thông báo số 273/TB-BT về tuyển dụng viên chức năm 2020