image
Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020 (Đợt 2) (24/11/2020)
Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị thông báo nội quy phỏng vấn vấn xét tuyển viên chức năm 2020 (Đợt 2) theo Kế hoạch số 3211/KH-UBND ngày 30/06/2020 của UBND huyện.
image
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2), ngày 25 và 26/11/2020 (13/11/2020)
UBND huyện Cần Giờ thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2), ngày 26/11/2020.
image
Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2) (10/11/2020)
Ngày 09 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 2616/QĐ-UBND về Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2).
image
Thông báo tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020 (09/11/2020)
Ngày 04 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 5762/TB-UBND về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020
image
Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 (Đợt 1) (06/10/2020)
UBND huyện Cần Giờ thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 (đợt 1), công nhận đối với 13 thí sinh theo Thông báo số 5228/TB-UBND ngày 05/10/2020
image
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển (17/09/2020)
Ngày 16 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 4871/TB-UBND về triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển
image
Kết quả phỏng vấn (Vòng 2) và danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 1) (03/09/2020)
Ngày 01 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 4430/TB-UBND về Kết quả phỏng vấn (Vòng 2) và danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 1)
image
Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020 (14/08/2020)
Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị (Ban Quản lý rừng phòng hộ, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Văn hóa) đã ban hành quyết định về nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020.
image
Tài liệu ôn tập phỏng vấn (Vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 1) (10/08/2020)
Để chuẩn bị tốt phần phỏng vấn kiến thức chung và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị: Ban Quản lý rừng phòng hộ, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (Vòng 2) xét tuyển viên chức tài liệu ôn tập của các đơn vị.
image
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 1) (08/08/2020)
UBND huyện thông báo triệu tập các thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 1) theo Quyết định số 2035/QĐ-UBND