image
Thông báo hủy kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2) (19/02/2021)
Ngày 19/02/2021, UBND huyện đã có quyết định thông báo về việc hủy kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2) được công nhận theo Quyết định số 2734/QĐ-UBND ngày 14/02/2020.
image
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích tuyển dụng 300 lao động (10/02/2021)
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích tuyển dụng 300 lao động thực hiện các nhiệm vụ phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an thành phố giữ gìn trật tự, an toàn giao thông các tuyến đường; giữ xe 02-04 bánh đúng giá trên trên địa bàn TP; Bảo vệ mục tiêu; giám sát và hướng dẫn nộp phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô qua sử dụng phần mềm cài đặt trên điện thoại thông tin
image
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tuyển dụng công chức xã không qua thi tuyển, xét tuyển (21/01/2021)
Ngày 21 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 272/TB-UBND về triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tuyển dụng công chức xã không qua thi tuyển, xét tuyển
image
Nội dung ôn tập sát hạch tuyển dụng công chức xã không qua thi tuyển, xét tuyển (20/01/2021)
Ngày 19 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 04/TB-HĐKTSH về nội dung ôn tập sát hạch tuyển dụng công chức xã không qua thi tuyển, xét tuyển
image
Thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020 (09/01/2021)
Ngày 07 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 52/TB-UBND về điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020
image
Kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị năm 2020 (đợt 2) (25/12/2020)
Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo về công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2) của 25 đơn vị.
image
Xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lý Nhơn năm 2020 (25/12/2020)
Ngày 24 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 7204/TB-UBND về xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lý Nhơn năm 2020
image
Về công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2) (15/12/2020)
Ngày 14 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 2734/QĐ-UBND về công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2)
image
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2) (14/12/2020)
UBND huyện Thông báo về công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2) đối với 89 thí sinh dự tuyển.
image
Thông báo phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2) (25/11/2020)
UBND huyện Cần Giờ thông báo phê duyệt danh sách 89 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và 02 thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2)