image
Hướng dẫn sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2022 (10/03/2022)
Nhằm giúp thí sinh thực hiện tốt các thao tác khi thi trắc nghiệm trên máy tính đối với môn kiến thức chung (vòng 1). Ngày 03/3/2022, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 985/TB-UBND về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2022.
image
Công nhận kết quả trúng tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh An năm 2021 (08/03/2022)
Ngày 07 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 1018/TB-UBND về công nhận kết quả trúng tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh An năm 2021.
image
Phê duyệt kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh An năm 2021 (08/03/2022)
Ngày 07 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 341/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh An năm 2021.
image
Triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2022 (04/03/2022)
Ngày 03 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 985/TB-UBND về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2022.
image
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 (18/02/2022)
Ngày 18 tháng 02 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 711/TB-UBND về tuyển dụng viên chức năm 2022.
image
Thông báo về Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022 (21/12/2021)
Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 5702/TB-SNV về Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022.
image
Thông báo tuyển dụng công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2022 (20/12/2021)
Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 6797/TB-UBND về tuyển dụng công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2022
image
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi, xét tuyển (19/04/2021)
UBND huyện Cần Giờ thông báo triệu tập Ông Châu Thanh Duy, thí sinh đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định, tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức văn hóa - xã hội, đến tham dự sát hạch công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển
image
Công nhận bổ sung kết quả trúng tuyển viên chức Trường Mầm non Doi Lầu năm 2020 (03/03/2021)
Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Mầm non Doi Lầu thông báo về việc công nhận bổ sung kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 theo Thông báo số 11/TB-HĐXTVCMDNL
image
Công ty TNHH MTV TM Dịch vụ Vỏ xe Thanh An tuyển dụng 04 lao động (24/02/2021)
Nhằm thông tin kịp thời nhu cầu tuyển dụng lao động và tạo cơ hội việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã ban hành Công văn số 191/LĐTBXH ngày 23/02/2021 về thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH MTV TM Dịch vụ vỏ xe Thanh An tuyến dụng 04 lao động làm việc trong lĩnh vực chăm sóc ô tô.