image
Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi Thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN - Đợt 2/2022 (14/06/2022)
Nhằm thông tin kịp thời nhu cầu tuyển chọn ứng viên và tạo cơ hội việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi Thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN - Đợt 2/2022, như sau:
image
Thông báo tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp (20/05/2022)
Nhằm thông tin kịp thời nhu cầu tuyển dụng và tạo cơ hội việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về việc tuyển chọn lao động đi làm việc tại Đài Loan theo đơn hàng Công ty HHCP Tất Thành Đài Loan tại Công văn số 498/LĐTBXH ngày 20/5/2022.
image
Tài liệu ôn tập phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức năm 2022. (20/05/2022)
Ngày 19 tháng 5 năm 2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 09/TB-HĐ về tài liệu ôn tập phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức năm 2022.
image
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 (17/05/2022)
Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cần Giờ thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 từ ngày 30/5/2022 đến ngày 01/6/2022
image
Công nhận kết quả trúng tuyển công chức năm 2022 (17/05/2022)
Ngày 17 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 2470/TB-UBND về công nhận kết quả trúng tuyển công chức năm 2022.
image
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2022 (17/05/2022)
Ngày 17 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 587/QĐ-UBND về phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2022
image
Nội quy thi phỏng vấn tiếp nhận vào làm công chức. (12/05/2022)
Ngày 27 tháng 4 năm 2022, Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-HĐKTSH về ban hành nội quy thi phỏng vấn tiếp nhận vào làm công chức.
image
Tổ chức Sàn giao dịch việc làm huyện Cần Giờ - năm 2022 (21/04/2022)
Nhằm tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho người lao động được gặp gỡ, tiếp cận với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, Trung tâm dịch vụ việc làm để người lao động lựa chọn công việc và nghề nghiệp phù hợp với trình độ, khả năng hiện có, góp phần đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa huyện Cần Giờ năm 2022.
image
Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi Thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN - Đợt 1/2022 (14/04/2022)
Nhằm thông tin kịp thời nhu cầu tuyển chọn ứng viên và tạo cơ hội việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi Thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN - Đợt 1/2022, như sau:
image
Tuyển dụng lao động tháng 03/2022 (28/03/2022)
Nhằm thông tin kịp thời nhu cầu tuyển dụng lao động và tạo cơ hội việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn huyện như sau: