image
Thông tin tổ chức các phiên, sàn giao dịch việc làm các tháng cuối năm 2022 (07/11/2022)
Nhằm thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, đặc biệt người lao động thuộc nhóm lao động tự do, lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, bộ đội xuất ngũ và sinh viên tìm kiếm công việc phù hợp với bản thân, ổn định, đảm bảo tiền lương thu nhập và đời sống; đồng thời các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động lựa chọn tham gia, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin tổ chức các phiên, sàn giao dịch việc làm các tháng cuối năm 2022 do Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố phối hợp tổ chức như sau:
image
Thông tin tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản (01/11/2022)
Nhằm thông tin kịp thời nhu cầu tuyển chọn ứng viên và tạo cơ hội việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và người lao động về tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản, như sau:
image
image
Lịch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức (22/08/2022)
Ngày 15 tháng 8 năm 2022, Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 07/TB-HĐKTSH về lịch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức.
image
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển. (18/08/2022)
Ngày 16 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 4832/TB-UBND về triệu tập thí sinh đủ điều kiện sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển.
image
Tuyển dụng lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp (16/08/2022)
Nhằm thông tin kịp thời nhu cầu tuyển dụng và tạo cơ hội việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và người lao động Thông báo kế hoạch tuyển chọn 72 lao động (nam và nữ) đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp.
image
Thông tin tuyển dụng ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản khóa 11 năm 2022 (28/06/2022)
Nhằm thông tin kịp thời nhu cầu tuyển chọn ứng viên và tạo cơ hội việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và người lao động như sau:
image
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển (23/06/2022)
Ngày 23 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 3488/TB-UBND về triệu tập thí sinh đủ điều kiện sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển.
image
Thông tin tiếp nhận hồ sơ dự tuyển thực tập sinh hộ lý thực tập tại Nhật Bản năm 2022 (22/06/2022)
Nhằm thông tin kịp thời nhu cầu tuyển chọn ứng viên và tạo cơ hội việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và người lao động về Chương trình thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản như sau:
image
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 (16/06/2022)
Ngày 8 tháng 6 năm 2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 đã ban hành Thông báo số 59/TB-HĐ về công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022.