image
Nội quy xét tuyển viên chức - Vòng 2 (phỏng vấn) môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 (12/09/2023)
Ngày 12/9/2023, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2023 huyện đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-HĐ về ban hành Nội quy xét tuyển viên chức - Vòng 2 (phỏng vấn) môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
image
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 (07/09/2023)
Ngày 07/9/2023, UBND huyện đã phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
image
Thông báo tài liệu ôn tập vòng 2 - phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 (06/09/2023)
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 - UBND huyện thông báo tài liệu ôn tập vòng 2 - phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ xét tuyển viên chức năm 2023
image
Về thông tin tuyển dụng nhân viên của Công ty TNHH MTV Đường Sắt đô thị số 1 Tp.HCM (06/09/2023)
Nhằm thông tin kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ người lao động trên địa bàn huyện có cơ hội tìm kiếm việc làm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và người lao động về việc tuyển chọn đào tạo nhân viên của Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 Tp.HCM, như sau:
image
Về thông tin tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN - Đợt 02/2023 (22/08/2023)
Nhằm thông tin kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trên địa bàn huyện có nhu cầu đi làm việc tại Nhật Bản đăng ký dự tuyển, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và người lao động về việc tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN - Đợt 02/2023, như sau:
image
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và khả năng sử dụng ngoại ngữ tại kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 (03/08/2023)
Ngày 01 tháng 8 năm 2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 05/TB-HĐ về triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và khả năng sử dụng ngoại ngữ tại kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023.
image
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 (31/05/2023)
Ngày 31/5/2023, UBND Huyện đã ban hành Thông báo số 3432/TB-UBND về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp huyện Cần Giờ năm 2023.
image
Sàn giao dịch việc làm huyện Cần Giờ - năm 2023 (10/05/2023)
Nhằm tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi gặp gỡ, tiếp cận giữa người lao động với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, Trung tâm dịch vụ việc làm…; Thúc đẩy và phát triển việc làm trên thị trường lao động tại địa phương. Giải quyết việc làm; cung cấp thông tin về thị trường lao động và tăng cường các biện pháp hỗ trợ người lao động, sinh viên trên địa bàn trong quá trình tìm kiếm việc làm, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.
image
Thông báo về bổ sung, điều chỉnh thông tin về tuyển dụng công chức năm 2023 (08/05/2023)
Ngày 8/5/2023, Sở Nội vụ đã có Thông báo số 2132/TB-SNV về bổ sung, điều chỉnh thông tin về tuyển dụng công chức năm 2023
image
Tuyển dụng công chức năm 2023 (22/04/2023)
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố về ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2023.