image
Thông tin phối hợp tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS năm 2023 (15/03/2023)
Nhằm thông tin kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trên địa bàn huyện có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc đăng ký dự thi, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và người lao động về tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS năm 2023, như sau:
image
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển (Chức danh công chức Văn phòng - Thống kê xã Long Hòa) (16/12/2022)
Ngày 15 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 7674/TB-UBND về thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển (Chức danh công chức Văn phòng - Thống kê xã Long Hòa).
image
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển (Chức danh công chức Văn hóa - Xã hội xã Bình Khánh) (23/11/2022)
Ngày 22 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 7044/TB-UBND về triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển (Chức danh công chức Văn hóa - Xã hội xã Bình Khánh).
image
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển (Chức danh công chức Văn phòng - Thống kê xã Bình Khánh) (23/11/2022)
Ngày 22 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 7045/TB-UBND về triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển (Chức danh công chức Văn phòng - Thống kê xã Bình Khánh).
image
Thông tin tổ chức các phiên, sàn giao dịch việc làm các tháng cuối năm 2022 (07/11/2022)
Nhằm thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, đặc biệt người lao động thuộc nhóm lao động tự do, lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, bộ đội xuất ngũ và sinh viên tìm kiếm công việc phù hợp với bản thân, ổn định, đảm bảo tiền lương thu nhập và đời sống; đồng thời các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động lựa chọn tham gia, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin tổ chức các phiên, sàn giao dịch việc làm các tháng cuối năm 2022 do Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố phối hợp tổ chức như sau:
image
Thông tin tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản (01/11/2022)
Nhằm thông tin kịp thời nhu cầu tuyển chọn ứng viên và tạo cơ hội việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và người lao động về tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản, như sau:
image
image
Lịch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức (22/08/2022)
Ngày 15 tháng 8 năm 2022, Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 07/TB-HĐKTSH về lịch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức.
image
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển. (18/08/2022)
Ngày 16 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 4832/TB-UBND về triệu tập thí sinh đủ điều kiện sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển.
image
Tuyển dụng lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp (16/08/2022)
Nhằm thông tin kịp thời nhu cầu tuyển dụng và tạo cơ hội việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và người lao động Thông báo kế hoạch tuyển chọn 72 lao động (nam và nữ) đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp.