image
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi, xét tuyển (19/04/2021)
UBND huyện Cần Giờ thông báo triệu tập Ông Châu Thanh Duy, thí sinh đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định, tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức văn hóa - xã hội, đến tham dự sát hạch công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển
image
Công nhận bổ sung kết quả trúng tuyển viên chức Trường Mầm non Doi Lầu năm 2020 (03/03/2021)
Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Mầm non Doi Lầu thông báo về việc công nhận bổ sung kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 theo Thông báo số 11/TB-HĐXTVCMDNL
image
Công ty TNHH MTV TM Dịch vụ Vỏ xe Thanh An tuyển dụng 04 lao động (24/02/2021)
Nhằm thông tin kịp thời nhu cầu tuyển dụng lao động và tạo cơ hội việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã ban hành Công văn số 191/LĐTBXH ngày 23/02/2021 về thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH MTV TM Dịch vụ vỏ xe Thanh An tuyến dụng 04 lao động làm việc trong lĩnh vực chăm sóc ô tô.
image
Thông báo hủy kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2) (19/02/2021)
Ngày 19/02/2021, UBND huyện đã có quyết định thông báo về việc hủy kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2) được công nhận theo Quyết định số 2734/QĐ-UBND ngày 14/02/2020.
image
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích tuyển dụng 300 lao động (10/02/2021)
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích tuyển dụng 300 lao động thực hiện các nhiệm vụ phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an thành phố giữ gìn trật tự, an toàn giao thông các tuyến đường; giữ xe 02-04 bánh đúng giá trên trên địa bàn TP; Bảo vệ mục tiêu; giám sát và hướng dẫn nộp phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô qua sử dụng phần mềm cài đặt trên điện thoại thông tin
image
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tuyển dụng công chức xã không qua thi tuyển, xét tuyển (21/01/2021)
Ngày 21 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 272/TB-UBND về triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tuyển dụng công chức xã không qua thi tuyển, xét tuyển
image
Nội dung ôn tập sát hạch tuyển dụng công chức xã không qua thi tuyển, xét tuyển (20/01/2021)
Ngày 19 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 04/TB-HĐKTSH về nội dung ôn tập sát hạch tuyển dụng công chức xã không qua thi tuyển, xét tuyển
image
Thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020 (09/01/2021)
Ngày 07 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 52/TB-UBND về điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020
image
Kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị năm 2020 (đợt 2) (25/12/2020)
Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo về công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2) của 25 đơn vị.
image
Xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lý Nhơn năm 2020 (25/12/2020)
Ngày 24 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 7204/TB-UBND về xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lý Nhơn năm 2020