title

Một số từ viết tắt được sử dụng trong website Cần Giờ.
Chủ nhật, 09/09/2018, 14:59 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Các chữ viết tắt trong các bài viết, tin tức, sự kiện trong website Cần Giờ được cập nhật trong bảng sau:

STT

Viết tắt

Nội dung

1       

HU

Huyện ủy

2       

HĐND

Hội đồng nhân dân

3       

UBND

Ủy ban nhân dân

4       

TT

Thường trực

5       

BT

Bí thư

6       

PBT

Phó Bí thư

7       

CT

Chủ tịch

8       

PCT

Phó Chủ tịch

9       

UV

Ủy viên

10    

Đ/C

Đồng chí

11    

THCS

Trung học cơ sở

12    

THPT

Trung học phổ thông

13    

PTTH

Phổ thông trung học

14    

CBCC

Cán bộ công chức

15    

TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh

16    

UB.MTTQ

Ủy ban mặt trận Tổ quốc

 
Số lượng lượt xem: 879