Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 2) (06/07/2020)
Ngày 30 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 3220/TB-UBND về tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 2).
Thông báo công bố địa điểm tiếp nhận tố cáo (01/07/2020)
Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Luật Tố cáo 2018 có quy định “ Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo, có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận tố cáo. Người tố cáo có trách nhiệm đến đúng địa chỉ tiếp nhận tố cáo mà cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo đã công bố”.
Tổ chức Sàn giao dịch việc làm lần 04 năm 2020 tại huyện Cần Giờ (08/06/2020)
Thực hiện Kế hoạch số 2352/KH-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Cần Giờ về tổ chức Sàn giao dịch việc làm lần 4 trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2020; Nhằm Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và người lao động có nhu cầu tìm việc, nhu cầu đào tạo trên địa bàn huyện Cần Giờ và các quận, huyện quanh khu vực tiếp cận thông tin tuyển dụng, tuyển sinh của các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, lựa chọn những công việc, ngành nghề phù hợp với trình độ, khả năng hiện có, cung cấp các thông tin về nhu cầu việc làm trong nước, làm việc ở nước ngoài và thông tin thị trường lao động.
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (27/05/2020)
Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện đã ban hành Thông báo số 05/TB-HĐXTVC về Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng
Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện năm 2020 (27/05/2020)
Ngày 26 tháng 5 năm 2020, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 707/TB-BT về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện năm 2020
Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện năm 2020 (26/05/2020)
Ngày 25 tháng 5 năm 2020, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện năm 2020 đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-BT về Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện năm 2020
Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 1) (07/05/2020)
Ngày 06 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Kế hoạch số 2080/KH-UBND về tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 1)
Thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ năm 2020 (04/05/2020)
Ngày 04 tháng 5 năm 2020, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 553/TB-BT về lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ năm 2020
Nội dung, thời gian ôn tập phỏng vấn xét tuyển viên chức của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ năm 2020 (28/04/2020)
ngày 28 tháng 4 năm 2020, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 531/TB-BT về nội dung, thời gian ôn tập phỏng vấn xét tuyển viên chức của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ năm 2020
Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ năm 2020 (27/04/2020)
Ngày 27/4/2020, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 04/TB-HĐXTVC về thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ năm 2020
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ tuyển dụng viên chức năm 2020 (09/03/2020)
Ngày 05 tháng 3 năm 2020, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ đã ra Thông báo số 273/TB-BT về tuyển dụng viên chức năm 2020
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng lao động (22/10/2019)
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng 06 lao động làm việc tại Ngân hàng Chính sách xã hội các quận huyện
Tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp (18/09/2019)
Nhằm giúp cho người lao động trên địa bàn huyện có cơ hội đi làm việc tại Đài Loan theo đơn hàng Công ty HHCP Mạch điện tử Nam Á, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ Thông báo tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp với nội dung như sau:
Thông báo về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2019 (20/07/2019)
Ngày 17 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 3115/TB-UBND về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2019
Thông báo chiêu sinh đào tạo lái xe du lịch hạng B2 (17/07/2019)
Ngày 12 tháng 02 năm 2019, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Cần Giờ ban hành Thông báo số 42/TB-TTGDNNGDTX Về việc chiêu sinh đào tạo lái xe du lịch hạng B2
Thông báo tổ chức ôn, thi và cấp chứng chỉ Anh văn trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B quốc gia (17/07/2019)
Ngày 09 tháng 7 năm 2019, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cần Giờ đả ban hành Thông báo số 257/TB-TTGDNN-GDTX về việc tổ chức ôn, thi và cấp chứng chỉ Anh văn trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B quốc gia
Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ năm 2018 (23/05/2019)
Ngày 20 tháng 05 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 2002/TB-UBND Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ năm 2018
Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019 của Ban Quản lý Đầu tư xây dựng chương trình huyện Cần Giờ (21/05/2019)
Quyết định số 296/QĐ-HĐTDVC ngày 20/5/2019 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2019