image
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 01 năm 2020 (06/02/2020)
Ngày 06/02/2020, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 358/BC-UBND về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 01 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020
image
Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Cần Giờ năm 2020 (17/01/2020)
Ngày 17/01/2020, UBND vừa có Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Cần Giờ năm 2020.
image
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2020 (30/12/2019)
Ngày 30/12/2019, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 6239/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2020
image
Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện (19/12/2019)
UBND huyện vừa ban hành Công văn số 6015/UBND ngày 19/12/2019 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện
image
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2019 (16/10/2019)
Ngày 15 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 4838/UBND Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2019