image
Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh, tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2021 (10/05/2021)
Tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn duy trì được nhịp độ phát triển so với cùng kỳ năm trước, sản lượng thủy sản khai thác tăng 36%, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng 21,4%; doanh thu ngành thương mại tăng gấp 2,8 lần, thị trường hàng hóa ở huyện ổn định, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng tăng khá, doanh thu vận tải tăng 49%, lượng khách du lịch đến huyện tăng 33%, các chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước tăng 76% so với cùng kỳ. Đặc biệt, huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020 và xã Thạnh An là xã đảo.
image
Công khai kế hoạch vốn đầu tư Nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2021 (06/05/2021)
Ngày 05/05/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 449/QĐ-UBND về về công bố công khai về kế hoạch vốn đầu tư Nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2021.
image
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quí I năm 2021 (14/04/2021)
Ngày 14 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 1690/UBND về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quí I năm 2021.
image
Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh, tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 3/2021 (23/03/2021)
Tình hình kinh tế - xã hội của huyện có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, trong đó doanh thu thương mại dịch vụ tăng 39,3%; vận tải tăng 42,6%, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng 16,4% và sản xuất thủy sản tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ dân, kể cả thi công các công trình đầu tư xây dựng cơ bản sớm ổn định hoạt động trở lại duy trì được tốc độ sản xuất sau thời gian nghỉ Tết. Quản lý xây dựng, đất đai được quan tâm thực hiện, kiên quyết xử lý những sai phạm. Thực hiện tốt công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời thực hiện các biện pháp hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.
image
Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh, tháng 01 và công tác trọng tâm tháng 02 năm 2021 (19/02/2021)
Tình hình kinh tế xã hội của huyện tương đối ổn định, các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng sản lượng từ 2 - 10,5% so với cùng kỳ năm trước, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng 3,2%; doanh thu thương mại dịch vụ tăng 31,4% và vận tải tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường hàng hóa và dịch vụ trong tháng khá sôi động, lượng hàng hóa cung ứng dồi dào, đa dạng chủng loại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp tết; giá cả các mặt hàng thiết yếu ổn định. Công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết được quan tâm thực hiện kịp thời, đảm bảo cho nhân dân đón tết “Đoàn kết, vui tươi, an toàn và tiết kiệm”. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.