image
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 (20/01/2022)
Ngày 20/01/2022, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 315/BC-UBND về tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2021
image
Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh, tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2021 (09/09/2021)
Trong tháng, UBND huyện tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kết hợp triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 và tăng cường công tác xét nghiệm tầm soát Sars-Cov-2 cho người dân, người lao động trên địa bàn. Đồng thời, hoàn thành công tác chi hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố. Các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa diễn ra chu đáo, trang trọng, thiết thực và hiệu quả. 100% hồ sơ hành chính giải quyết trước hạn và đúng hạn. Giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.
image
Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh, tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8 năm 2021 (09/08/2021)
Trong tháng, UBND huyện tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Huyện phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, quản lý kiểm soát chặt chẽ các khu cách ly. Khẩn trương triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 và Chiến dịch tầm soát Sars-Cov-2 cho người dân, người lao động tại khu vực dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp và chi hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tạm dừng tổ chức. Duy trì mục tiêu an sinh xã hội, đặc biệt cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.
image
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 (28/06/2021)
Mặc dù tình hình chung còn khó khăn, trong 6 tháng đầu năm dịch Covid-19 bùng phát trở lại sau thời gian kiểm soát tốt, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung các giải pháp triển khai thực hiện “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố: vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân, vừa thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Mặt khác, huyện Cần Giờ được Thành phố quan tâm chỉ đạo sâu sát, đó là cơ hội, tạo động lực cho huyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phát triển huyện thành thành phố trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
image
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội quý I và các nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021 (10/05/2021)
Trong quý đầu năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại sau thời gian dài kiểm soát chặt chẽ, Ủy ban nhân dân huyện vừa triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thành phố, vừa điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch. Tình hình kinh tế -xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục chuyển biến tích cực, sản xuất nông nghiệp và thủy sản được duy trì ổn định và ứng dụng công nghệ cao, thị trường hàng hoá phát triển, cân đối cung cầu và lưu thông hàng hoá thông suốt. Sản lượng sản xuất thủy sản, nông nghiệp tăng 7-9%, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng 5%, doanh thu vận tải tăng 21% và thương mại dịch vụ tăng 59,2% so với cùng kỳ.