image
Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh, tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 3/2021 (23/03/2021)
Tình hình kinh tế - xã hội của huyện có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, trong đó doanh thu thương mại dịch vụ tăng 39,3%; vận tải tăng 42,6%, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng 16,4% và sản xuất thủy sản tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ dân, kể cả thi công các công trình đầu tư xây dựng cơ bản sớm ổn định hoạt động trở lại duy trì được tốc độ sản xuất sau thời gian nghỉ Tết. Quản lý xây dựng, đất đai được quan tâm thực hiện, kiên quyết xử lý những sai phạm. Thực hiện tốt công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời thực hiện các biện pháp hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.
image
Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh, tháng 01 và công tác trọng tâm tháng 02 năm 2021 (19/02/2021)
Tình hình kinh tế xã hội của huyện tương đối ổn định, các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng sản lượng từ 2 - 10,5% so với cùng kỳ năm trước, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng 3,2%; doanh thu thương mại dịch vụ tăng 31,4% và vận tải tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường hàng hóa và dịch vụ trong tháng khá sôi động, lượng hàng hóa cung ứng dồi dào, đa dạng chủng loại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp tết; giá cả các mặt hàng thiết yếu ổn định. Công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết được quan tâm thực hiện kịp thời, đảm bảo cho nhân dân đón tết “Đoàn kết, vui tươi, an toàn và tiết kiệm”. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.
image
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (06/01/2021)
Năm 2020, tình hình dịch Covid-19 diễn biển phức tạp ở trong nước và thế giới đã tác động đến các ngành, lĩnh vực. Huyện đã tập trung triển khai các văn bản của Trung ương, thành phố về thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa thúc đây phát triển kinh tế xã hội, thiết lập trạng thái bình thường mới, kịp thời triển khai các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế. Đồng thời, chủ động đánh giá mức độ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế xà hội của huyện từ đó ban hành các kế hoạch tháo gờ khó khăn trên từng ngành, lĩnh vực, đặc biệt triển khai thực hiện hiệu quả 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2020. Bên cạnh đó, tập trung tổ chức tổt các hoạt động phục vụ nhân dân đón tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020, theo dồi nẳm tình hình hoạt động của doanh nghiệp, việc làm của người lao động, tăng cường công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mùng Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
image
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (21/06/2020)
Ngày 18/6/2020, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 2957/BC-UBND về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
image
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 5 năm 2020 (19/05/2020)
Ngày 19/5/2020, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 2337/BC-UBND về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020