DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

STT Đơn vị Người phát ngôn Chức vụ Số điện thoại Email
1 UBND Huyện Cần Giờ Ông Lê Minh Dũng CT.UBND Huyện 0918.344.017 lmdung.cangio@tphcm.gov.vn
2 UBND Thị trấn Cần Thạnh Ông Nguyễn Tiến Hưng CT.UBND Thị trấn 0974.622.688 nthung.cangio@tphcm.gov.vn
3 UBND Xã Bình Khánh Ông Hồ Ngọc Thiện CT.UBND xã 0938.384.969 hnthien.cangio@tphcm.gov.vn
4 UBND xã An Thới Đông Ông Nguyễn Văn Nam CT.UBND xã 0935.417.179 nvnam.cangio@tphcm.gov.vn
5 UBND xã Tam Thôn Hiệp Bà Nguyễn Thị Đẹp CT.UBND xã 0909.141.409 ntdep.cangio@tphcm.gov.vn
6 UBND xã Lý Nhơn Ông Trần Văn Cành CT.UBND xã 0903.995.879 tvcanh.cangio@tphcm.gov.vn
7 UBND xã Long Hòa Ông Nguyễn Bá Trường CT.UBND xã 0969.899.778 nbtruong.cangio@tphcm.gov.vn
8 UBND xã Thạnh An Ông Huỳnh Anh Tuấn CT.UBND xã 0903.178.718 hatuan.cangio@tphcm.gov.vn