DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

STT Đơn vị Người phát ngôn Chức vụ Số điện thoại Email
1 UBND Huyện Cần Giờ Ông Nguyễn Văn Hồng CT.UBND Huyện 0909 464 742 nvhong.cangio@tphcm.gov.vn
2 UBND Thị trấn Cần Thạnh Bà Nguyễn Thị Phương Kiều CT.UBND Thị trấn 0384168755 ntpkieu.lh@tphcm.gov.vn
3 UBND Xã Bình Khánh Ông Võ Hoàng Tâm CT.UBND xã 0986858168 vhtam.cangio@tphcm.gov.vn
4 UBND xã An Thới Đông Ông Nguyễn Văn Nam CT.UBND xã 0935.417.179 nvnam.cangio@tphcm.gov.vn
5 UBND xã Tam Thôn Hiệp Bà Nguyễn Thị Đẹp CT.UBND xã 0909.141.409 ntdep.cangio@tphcm.gov.vn
6 UBND xã Lý Nhơn Ông Huỳnh Thanh Nghị CT.UBND xã 0988519516 htnghi.cangio@tphcm.gov.vn
7 UBND xã Long Hòa Ông Nguyễn Bá Trường CT.UBND xã 0969.899.778 nbtruong.cangio@tphcm.gov.vn
8 UBND xã Thạnh An Ông Nguyễn Văn Hiếu CT.UBND xã 0918252839 nvhieu.ta.cangio@tphcm.gov.vn