image
Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo trên địa bàn huyện quý IV năm 2022 (10/11/2022)
Ngày 10/11/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1192/QĐ-UBND về giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo trên địa bàn huyện quý IV năm 2022
image
Giao bổ sung dự toán chi ngân sách cho xã Long Hòa năm 2022 - kinh phí hỗ trợ di dời hộ dân (07/11/2022)
Ngày 10/11/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1160/QĐ-UBND về giao bổ sung dự toán chi ngân sách cho xã Long Hòa năm 2022 - kinh phí hỗ trợ di dời hộ dân
image
Giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho UBND các xã, thị trấn (07/11/2022)
Ngày 07/11/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1163/QĐ-UBND về giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho UBND các xã, thị trấn
image
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý 1 năm 2022 (11/04/2022)
Ngày 11/4/2022, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1669/UBND về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý 1 năm 2022 và báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện thu chi ngân sách huyện trong quý 1 năm 2022
image
Công khai Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn huyện Cần Giờ giai đoạn 2021 - 2025 (07/04/2022)
Ngày 7/4/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 462/QĐ-UBND về công khai Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn huyện Cần Giờ giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh giao cho huyện Cần Giờ.