SƠ ĐỒ TỔ CHỨC UBND HUYỆN CẦN GIỜ
 • CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
  Địa chỉ:
  Điện thoại:
  Fax:
  Website:
  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
  Địa chỉ: Đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TP.HCM
  Điện thoại: (083) 7 861 520
  Fax:
  Website:
  PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
  Địa chỉ: Đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TP.HCM
  Điện thoại: (083) 8740.588
  Fax:
  Website:
  PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
  Địa chỉ: Đường Lương Văn Nho, khu phố Giòng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh.
  Điện thoại: (083) 8 740 299
  Fax:
  Website:
  PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Địa chỉ: Đường Lương Văn Nho, khu phố Giòng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh.
  Điện thoại: (083) 8 740 517
  Fax:
  Website:
  PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  Địa chỉ: Đường Lương Văn Nho, khu phố Giòng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh.
  Điện thoại: (083) 7 860 237
  Fax:
  Website:
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Địa chỉ: Đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM
  Điện thoại: (083) 8 740 957
  Fax: (083) 8 740 253
  Website:
  PHÒNG Y TẾ
  Địa chỉ: Đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM
  Điện thoại: 08-3-7861171
  Fax:
  Website:
  THANH TRA HUYỆN
  Địa chỉ: Đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM
  Điện thoại: (083) 8 740 205
  Fax:
  Website:
  PHÒNG KINH TẾ
  Địa chỉ: Đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM
  Điện thoại: (083)8 740 208 – (083)8 740 207
  Fax: (083)8 740 208
  Website:
  PHÒNG TƯ PHÁP
  Địa chỉ: Đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM
  Điện thoại: (083) 8 740 443
  Fax:
  Website:
  VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
  Địa chỉ: Đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM
  Điện thoại: (08)38.740.203
  Fax: (08)38.740.211
  Website: https://cangio.hochiminhcity.gov.vn
  PHÒNG NỘI VỤ
  Địa chỉ: Đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM
  Điện thoại: (08)38.740.222
  Fax:
  Website:
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  Địa chỉ:
  Điện thoại:
  Fax:
  Website:
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
  Địa chỉ: Đường Lương Văn Nho, khu phố Giòng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh.
  Điện thoại: (083) 8 740 697 – (083) 8 740 354
  Fax: (083) 8 740 354
  Website:
  TRUNG TÂM Y TẾ
  Địa chỉ: Đường Duyên Hải, Khu phố Miễu Ba, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TP.HCM
  Điện thoại: 08-3-8740-318
  Fax:
  Website:
  ĐÀI TRUYỀN THANH
  Địa chỉ:
  Điện thoại:
  Fax:
  Website:
  BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ
  Địa chỉ:
  Điện thoại:
  Fax:
  Website:
  TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO
  Địa chỉ: Đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM
  Điện thoại: (083) 8 740 542
  Fax:
  Website:
  TRUNG TÂM VĂN HÓA
  Địa chỉ: Đường Lê Hùng Yên, Khu phố Miễu Ba, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TP.HCM
  Điện thoại: (083) 8 740 305
  Fax:
  Website:
  BAN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
  Địa chỉ: Đường Lê Hùng Yên, Khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM
  Điện thoại: (083) 7 860 258 – (083) 7 860 450
  Fax: (083) 7 860 458
  Website:
  TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
  Địa chỉ: ấp Bình An, xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (083)8742.216
  Fax:
  Website:
  BỆNH VIỆN CẦN GIỜ.
  Địa chỉ: Đường Duyên Hải, Khu phố Miễu Nhì, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TP.HCM.
  Điện thoại: (083) 8 740 318
  Fax: (083) 8 740 318
  Website:
 • UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN
  Địa chỉ:
  Điện thoại:
  Fax:
  Website:
  XÃ LÝ NHƠN
  Địa chỉ:
  Điện thoại:
  Fax:
  Website:
  XÃ LONG HÒA
  Địa chỉ:
  Điện thoại:
  Fax:
  Website:
  XÃ THẠNH AN
  Địa chỉ:
  Điện thoại:
  Fax:
  Website:
  XÃ BÌNH KHÁNH
  Địa chỉ:
  Điện thoại:
  Fax:
  Website:
  XÃ AN THỚI ĐÔNG
  Địa chỉ:
  Điện thoại:
  Fax:
  Website:
  XÃ TAM THÔN HIỆP
  Địa chỉ:
  Điện thoại:
  Fax:
  Website:
  THỊ TRẤN CẦN THẠNH
  Địa chỉ:
  Điện thoại:
  Fax:
  Website: