image
image
image
Định hướng phát triển huyện Cần Giờ trong thời gian tới (02/03/2019)
Mục tiêu: Xây dựng huyện thành đô thị du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí tầm cỡ khu vực và quốc tế”.
image
Kết quả đạt được sau 40 năm sáp nhập thành phố (thực trạng huyện Duyên Hải (Cần Giờ) hiện nay - Giai đoạn 2016 đến nay) (30/12/2018)
Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Cần Giờ tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng cách mạng, năng động sáng tạo trong từng bước đi, từng giai đoạn cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn để trưởng thành. Những thành quả hôm nay đã khẳng định sự nỗ lực vươn lên, tính chủ động, tích cực trong việc triển khai và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.
image
Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và thương mại huyện Cần Giờ đến năm 2015. (09/08/2013)
Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015: theo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X nhiệm kỳ 2010 - 2015, huyện Cần Giờ phấn đấu tổng giá trị sản xuất (GCĐ.94) tăng bình quân hàng năm là 13%. Để đạt tốc độ tăng trưởng ngành kinh tế như trên, cơ cấu kinh tế huyện đến năm 2015 sẽ chuyển dịch theo hướng từng bước tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp và công nghiệp.
image
Định hướng phát triển ngành du lịch huyện đến năm 2015 (10/07/2012)
Huyện Cần Giờ có diện tích tự nhiên 70.421 ha, nằm ven biển đông, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 50 km theo đường chim bay, có khu rừng ngập mặn lớn thứ 2 ở nước ta, có bờ biển dài trên 13 km, là khu dự trữ sinh quyển đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận từ năm 2000.