image
Thành tựu 45 năm phát triển của huyện Cần Giờ (15/04/2020)
Trước ngày 30/4/1975, Cần Giờ là một quận của thành phố Sài Gòn, có căn cứ quân sự tiền tiêu của địch, canh phòng cho con đường thủy huyết mạch từ Biển Đông vào Sài Gòn. Xung quanh đồn bốt địch là những vùng dân cư nghèo nàn, lạc hậu, gánh chịu nhiều cuộc hành quân bố ráp của địch. Hơn 02 triệu tấn bom đạn, 04 triệu lít chất độc hóa học đã biến rừng ngập mặn thành bình địa, trơ trụi, hệ sinh thái môi trường bị biến đổi nghiêm trọng.
image
image
image
image
image
image
image
image
image