image
image
image
image
image
image
image
image
Công bố Cần Giờ đạt chuẩn huyện nông thôn mới và Thạnh An là xã đảo của Thành phố Hồ Chí Minh (29/04/2021)
Sáng ngày 27/4, UBND thành phố đã long trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận huyện Cần Giờ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và công nhận xã Thạnh An là xã đảo thuộc Thành phố Hồ Chí Minh tại Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thông huyện Cần Giờ.
image
Cần Giờ - Huyện nông thôn mới của thành phố Hồ Chí Minh (18/04/2021)
Ngày 31/03/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 511/QĐ-TTg công nhận huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
image