title

Tiến độ bồi thường Dự án Xây dựng đường Lương Văn Nho
Thứ năm, 28/11/2019, 08:32 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Địa điểm: Xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh

Quy mô: Xây dựng mới 4,4km, diện tích sử dụng khoảng 11ha

Tổng số hộ ảnh hưởng: 168 hộ và 11 tổ chức

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ.

 

Tiến độ thực hiện bồi thường:

- UBND huyện đang trình thành phố thẩm định, phê duyệt Phương án hệ số điều chỉnh giá đất tính bồi thường, hỗ trợ thời điểm T2 của dự án.

- Ngày 12/10/2019: UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4372/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của dự án.

- Ngày 28/11/2019: UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1854/QĐ-UBND về phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án.

Nguồn: Website Bộ Y tế

Số lượng lượt xem: 220