image
Thí điểm triển khai ứng dụng Y TẾ HCM tại các trụ sở trên địa bàn huyện (27/09/2021)
Nhằm triển khai hiệu quả thí điểm nền tảng ứng dụng Y TẾ HCM, đề nghị các đơn vị phối hợp thí điểm như sau:
image
Thông tin cập nhật nhanh nhất tình hình dịch bệnh Covid-19 (Theo Bộ Y tế) (18/07/2021)
Thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 - Từ Website của Bộ Y tế
image
File âm thanh hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng âm thanh đến người dân (02/08/2020)
Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đã xuất bản hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
image
File âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi (02/08/2020)
Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đã xuất bản hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi bằng âm thanh đến người dân
image
Thông tin cập nhật nhanh nhất tình hình dịch bệnh Covid-19 (Theo Bộ Y tế) (02/08/2020)
Thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 - Từ Website của Bộ Y tế
image
Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (ngày 28 tháng 4 năm 2020) (29/04/2020)
Ngày 28 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 1965/BC-UBND về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (ngày 28 tháng 4 năm 2020)
image
Các bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (27/04/2020)
Ngày 23 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 05 Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
image
Triển lãm “Tích cực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid – 19 vì một Việt Nam an toàn, khỏe mạnh”- Theo Website Trung tâm Thông tin triển lãm thành phố (21/04/2020)
Vừa qua Trung tâm Thông tin triển lãm thành phố đã tổ chức triển lãm “Tích cực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid – 19 vì một Việt Nam an toàn, khỏe mạnh
image
Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước tự tin chiến thắng đại dịch Covid –19” - Theo Website Trung tâm Thông tin triển lãm thành phố (21/04/2020)
Vừa qua Trung tâm Thông tin triển lãm thành phố đã tổ chức triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước tự tin chiến thắng đại dịch Covid –19”
image
Công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (ngày 13 tháng 4 năm 2020) (14/04/2020)
Ngày 13 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 1657/BC-UBND về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (ngày 13 tháng 4 năm 2020)