image
Quyết định thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất theo Điều 65, Luật Đất đai - trường hợp ông Nguyễn Văn Đực - Ấp Doi Lầu, xã An Thới đông (31/12/2021)
Ngày 31/12/2021, UBND huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 1658/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất theo Điều 65, Luật Đất đai - trường hợp ông Nguyễn Văn Đực - Ấp Doi Lầu, xã An Thới đông
image
Phê duyệt phương án thu tiền sử dụng đất khi bố trí nền đất tái định cư tại nền số 10, lô A3 khu dân cư Di dời, bố trí dân cư phòng tránh thiên tai xã Thạnh An tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ đối với trường hợp bà Đoàn Bạch Liên (16/08/2021)
Ngày 16/08/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 966/QĐ-UBND về phê duyệt phương án thu tiền sử dụng đất khi bố trí nền đất tái định cư tại nền số 10, lô A3, khu dân cư Di dời, bố trí dân cư phòng tránh thiên tai xã Thạnh An tại thị trấn Cần Thạnh trong dự án Di dời, bố trí dân cư phòng tránh thiên tai xã Thạnh An tại thị trấn Cần Thạnh, huyện đối với trường hợp bà Đoàn Bạch Liên, địa chỉ thường trú 33/35 Đường số 1, tổ 22, khu phố 3, phường Bình Thuận, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh số tiền làm tròn là 544.994.000 đồng (năm trăm bốn mươi bốn triệu chín trăm chín mươi bốn ngàn đồng) tương ứng với diện tích 166,92 m2 và đơn giá là 3.265.000 đồng/m2.
image
Thu hồi đất đối với ông Hồ Thanh Hoàng - xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ (16/07/2021)
Ngày 16/7/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 814/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất đối với ông Hồ Thanh Hoàng, địa chỉ thường trú 22/20 đường Rừng Sác, ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.
image
Thu hồi đất của của hộ bà Dương Mỹ Ngọc - Phường 14, Quận 5 , Thành phố Hồ Chí Minh (16/07/2021)
Ngày 16/7/2021, UBND huyện đã có văn bản thu hồi một phần diện tích đất của hộ bà Dương Mỹ Ngọc để thực hiện dự án Nâng cấp đường đê từ sông Soài Rạp đến đường Lý Nhơn (tuyến số 2) khu vực 420ha tại xã An Thới Đông.
image
Thu hồi đất đối với bà Nguyễn Thị Hóa - huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh (07/07/2021)
Ngày 07/7/20212, UBND huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 755/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của hộ bà Nguyễn Thị Hóa để thực hiện dự án Cải tạo, mở rộng và nâng cấp đường Rừng Sác, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh (hồ sơ phát sinh).
image
Thu hồi đất đối với bà Nguyễn Thị Bích Liễu - phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (29/06/2021)
Ngày 29/06/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 715/QĐ-UBND việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất đối với bà Nguyễn Thị Bích Liễu, địa chỉ thường trú 05 đường Bác Ái, khu phố 4, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
image
Thu hồi đất đối với ông Huỳnh Văn Hùng - xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè (29/06/2021)
Ngày 29/06/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 714/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất đối với ông Huỳnh Văn Hùng, địa chỉ thường trú 164/8A, ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.
image
Thu hồi đất đối với ông Huỳnh Tấn Bảo - xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh (29/06/2021)
Ngày 29/06/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 713/QĐ-UBND về thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất đối với ông Huỳnh Tấn Bảo, địa chỉ thường trú 164/8, ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
image
Quyết định thu hồi đất trường hợp với hộ ông Trần Văn Tấn - xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ (11/06/2021)
Ngày 11/6/2021, UBND huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 592/QĐ-UBND về việc thu hồi đất theo Điều 65 Luật Đất đai năm 2013 do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất đối với hộ ông Trần Văn Tấn
image
Xác định lại diện tích đất ở theo hạn mức đối với trường hợp hộ ông Lê Văn Đực A - xã Bình Khánh (08/06/2021)
Ngày 08/6/2021, UBND huyện đã ban hành văn bản số 2761/UBND về việc xác định lại diện tích đất ở theo hạn mức đối với trường hợp hộ ông Lê Văn Đực A bị ảnh hưởng trong dự án Xây dựng kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ