image
Thông báo điều chỉnh nội dung Thông báo số 6598/TB-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện (15/05/2023)
Ngày 15/05/2023, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 2949/TB-UBND về việc điều chỉnh nội dung Thông báo số 6598/TB-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện, theo đó điều chỉnh từ hộ ông Lê Thanh Tùng thành bà Lê Thanh Tùng do sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản.
image
Thông báo về việc điều chỉnh nội dung Thông báo số 6499/TB-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện (15/05/2023)
Ngày 15/5/2023, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 2947/TB-UBND về điều chỉnh nội dung Thông báo số 6515/TB-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện do có thay đổi về pháp lý khu đất.
image
Thông báo về việc điều chỉnh nội dung Thông báo số 2948/TB-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện (15/05/2023)
Ngày 15/5/2023, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 2948/TB-UBND về điều chỉnh nội dung Thông báo số 6515/TB-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện do có thay đổi về pháp lý khu đất.
image
Thông báo về việc điều chỉnh nội dung Thông báo số 3549/TB-UBND ngày 12/7/2021 của UBND huyện (15/05/2023)
Ngày 15/05/2023, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 2950/TB-UBND về việc điều chỉnh nội dung Thông báo số 3549/TB-UBND ngày 12/7/2021 của UBND huyện, điều chỉnh từ hộ ông Nguyễn Văn Lân và bà Lê Thị Sáu thành hộ ông Nguyễn Thanh Hiền do Hộ ông Nguyễn Thanh Hiền nhận thừa kế di sản từ hộ ông Nguyễn Văn Lân và bà Lê Thị Sáu.
image
Thông báo điều chỉnh nội Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND huyện trường hợp của Công ty Cổ phần Cửu Long Phi tại xã Tam Thôn Hiệp (04/05/2023)
Ngày 04/05/2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 621/QĐ-UBND về điều chỉnh nội Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND huyện
image
Quyết định thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất theo Điều 65, Luật Đất đai - trường hợp ông Nguyễn Văn Đực - Ấp Doi Lầu, xã An Thới đông (31/12/2021)
Ngày 31/12/2021, UBND huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 1658/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất theo Điều 65, Luật Đất đai - trường hợp ông Nguyễn Văn Đực - Ấp Doi Lầu, xã An Thới đông
image
Phê duyệt phương án thu tiền sử dụng đất khi bố trí nền đất tái định cư tại nền số 10, lô A3 khu dân cư Di dời, bố trí dân cư phòng tránh thiên tai xã Thạnh An tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ đối với trường hợp bà Đoàn Bạch Liên (16/08/2021)
Ngày 16/08/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 966/QĐ-UBND về phê duyệt phương án thu tiền sử dụng đất khi bố trí nền đất tái định cư tại nền số 10, lô A3, khu dân cư Di dời, bố trí dân cư phòng tránh thiên tai xã Thạnh An tại thị trấn Cần Thạnh trong dự án Di dời, bố trí dân cư phòng tránh thiên tai xã Thạnh An tại thị trấn Cần Thạnh, huyện đối với trường hợp bà Đoàn Bạch Liên, địa chỉ thường trú 33/35 Đường số 1, tổ 22, khu phố 3, phường Bình Thuận, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh số tiền làm tròn là 544.994.000 đồng (năm trăm bốn mươi bốn triệu chín trăm chín mươi bốn ngàn đồng) tương ứng với diện tích 166,92 m2 và đơn giá là 3.265.000 đồng/m2.
image
Thu hồi đất đối với ông Hồ Thanh Hoàng - xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ (16/07/2021)
Ngày 16/7/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 814/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất đối với ông Hồ Thanh Hoàng, địa chỉ thường trú 22/20 đường Rừng Sác, ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.
image
Thu hồi đất của của hộ bà Dương Mỹ Ngọc - Phường 14, Quận 5 , Thành phố Hồ Chí Minh (16/07/2021)
Ngày 16/7/2021, UBND huyện đã có văn bản thu hồi một phần diện tích đất của hộ bà Dương Mỹ Ngọc để thực hiện dự án Nâng cấp đường đê từ sông Soài Rạp đến đường Lý Nhơn (tuyến số 2) khu vực 420ha tại xã An Thới Đông.
image
Thu hồi đất đối với bà Nguyễn Thị Hóa - huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh (07/07/2021)
Ngày 07/7/20212, UBND huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 755/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của hộ bà Nguyễn Thị Hóa để thực hiện dự án Cải tạo, mở rộng và nâng cấp đường Rừng Sác, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh (hồ sơ phát sinh).