image
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (22/12/2020)
Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 297/KH-HĐND về tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
image
Kế hoạch tồ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện với Nhân dân trên địa bàn xã Bình Khánh (10/11/2020)
Ngày 09 tháng 11 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 259/KH-HĐND về tồ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện với Nhân dân trên địa bàn xã Bình Khánh
image
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (18/05/2020)
Ngày 18/5/2020, HĐND huyện đã bàn hành Kế hoạch số 89/KH-HĐND về tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
image
Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện với Nhân dân trên địa bàn huyện năm 2020 (18/02/2020)
Ngày 17 tháng 02 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-HĐND về tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện với Nhân dân trên địa bàn huyện năm 2020
image
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (25/12/2019)
Ngày 23 tháng 12 năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 297/KH-HĐND về tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
image
Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn huyện (12/12/2019)
Ngày 12/12, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề "Việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn huyện theo Nghị Quyết 03 của Hội đồng nhân dân thành phố". Đồng chí Nguyễn Quyết Thắng - Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện - Chủ tọa hội nghị. Tham dự có các đồng chí các Ban Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn huyện; lãnh đạo Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; cùng đông đảo cử tri trên địa bàn huyện.
image
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc, tiếp nhận ý kiến của các đại hiệu HĐND huyện, xã, thị trấn về công tác Cải cách hành chính (19/11/2019)
Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 247/KH-HĐND về tổ chức Hội nghị tiếp xúc, tiếp nhận ý kiến của các đại hiệu HĐND huyện, xã, thị trấn về công tác Cải cách hành chính, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước
image
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề (29/10/2019)
Ngày 28 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 214/KH-HĐND về tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề "Việc thực hiện Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 11 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn thành phố".
image
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri là hội viên Hội Cựu chiến binh huyện (11/09/2019)
Ngày 10 tháng 3 năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 186/KH-HĐND về tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri là hội viên Hội Cựu chiến binh huyện
image
Tổ 32 Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX tiếp xúc cử tri huyện sau kỳ họp lần thứ 15 (09/08/2019)
Sáng ngày 08/8, tại xã Thạnh An, Tổ 32 Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX gồm: đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước - Thành viên thường trực Hội đồng nhân dân thành phố - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện sau kỳ họp lần thứ 15. Tại buổi tiếp xúc, tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua kết quả kỳ họp lần thứ 15 của Hội đồng nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã báo cáo giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong kỳ họp trước.