image
Kết quả kỳ họp thứ IV - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (15/07/2022)
Kỳ họp thứ Tư của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức vào ngày 11, 12/7/2022 tại Hội trường UBND huyện. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.
image
Kết quả kỳ họp thứ III - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (27/12/2021)
Kỳ họp thứ Ba của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức vào ngày 23, 24 tháng 12 năm 2021 tại Hội trường Huyện ủy. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.
image
Kết quả kỳ họp thứ II HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (11/10/2021)
Kỳ họp thứ Hai của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức vào ngày 07 tháng 10 năm 2021 tại Hội trường UBND huyện. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.
image
Kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (28/06/2021)
Kỳ họp lần thứ nhất HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào ngày 24/6/2021, tại Hội trường UBND huyện. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết của Ủy ban bầu cử huyện về xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Bầu các chức danh của HĐND, UBND huyện; bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông qua Nghị quyết về quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của HĐND huyện và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện; nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
image
Kỳ họp lần thứ XV - HĐND huyện Cần Giờ Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (14/04/2021)
Ngày 14/04/2021, tại Hội trường UBND huyện, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp (chuyên đề) lần thứ 15. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.
image
Kỳ họp lần thứ XIII - HĐND huyện Cần Giờ Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (21/12/2020)
Trong hai ngày 17 và 18/12/2020, tại hội trường UNBD huyện, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thường lệ lần thứ 13. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.
image
image
Kỳ họp lần thứ XI - HĐND huyện Cần Giờ Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (22/07/2020)
Trong hai ngày 13 và 14/7/2020, tại Hội trường UBND huyện, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dã tổ chức kỳ họp thường lệ lần thứ XI. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.
image
image
Nội dung dự kiến kỳ họp thứ XI HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (18/05/2020)
Căn cứ chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 18/5/2020 HĐND huyện thông báo về nội dung dự kiến kỳ họp thứ XI HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.