image
Thường trực HĐND huyện giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (27/04/2023)
Chiều ngày 27/4, Đoàn giám sát HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Nho, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 đối với Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông.
image
Đoàn Giám sát HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn huyện Cần Giờ (06/04/2023)
Sáng ngày 06/4, Đoàn Giám sát HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn huyện Cần Giờ.
image
Thường trực HĐND huyện giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội xã Long Hòa (09/11/2022)
Sáng ngày 9/11, đ/c Nguyễn Văn Nho, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng Đoàn cùng các đơn vị thành viên đã giám sát công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT, TT. ATXH) xã Long Hòa từ ngày 01/01/2021-30/9/3022.
image
Thường trực HĐND huyện thông qua dự thảo kết luận khảo sát tình hình hoạt động đối với HĐND các xã, thị trấn (01/11/2022)
Sáng ngày 01/11, đ/c Nguyễn Văn Nho, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì buổi làm việc thông qua dự thảo kết luận khảo sát HĐND các xã, thị trấn. Cùng dự có thành viên Đoàn khảo sát và Thường trực HĐND các xã, thị trấn.
image
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khảo sát công tác quản lý trật tự lòng, lề đường trên địa bàn thị trấn Cần Thạnh, Long Hòa và Phòng quản lý đô thị (21/10/2022)
Chiều ngày 21/10, Đ/c Trần Văn Lợi, Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã chủ trì buổi khảo sát công tác quản lý trật tự lòng, lề đường trên địa bàn thị trấn Cần Thạnh, Long Hòa và Phòng Quản lý đô thị. Cùng dự có các đơn vị thành viên và lãnh đạo các đơn vị chịu sự giám sát.
image
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại xã Lý Nhơn (16/08/2022)
Ngày 09/8/2022, Phó Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Văn Nho kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại xã Lý Nhơn. Tham dự buổi kiểm tra gồm lãnh đạo Phòng Y tế, lãnh đạo Trạm Y tế xã Lý Nhơn, các ban ngành, đoàn thể, các ấp xã Lý Nhơn.
image
Kết quả thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện (29/06/2022)
Căn cứ Chương trình số 02/Ctr-HĐND ngày 05/01/2021 của Thường trực HĐND huyện về chương trình hoạt động giám sát năm 2021, HĐND huyện đã ban hành Báo cáo số 113/BC-HĐND.
image
Hội đồng nhân dân huyện khảo sát việc triển khai tổ chức thực hiện Luật đất đai (13/05/2022)
Trong hai ngày 12/5 và 13/5, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm đã khảo sát việc triển khai thực hiện Luật đất đai và các quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn xã Tam Thôn Hiệp, xã Lý Nhơn, Phòng Quản lý Đô thị và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện.
image
Hội đồngnhân dân huyện giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đối với UBND xã Tam Thôn Hiệp và Bình Khánh (13/05/2022)
Ngày 13/5, đồng chí Trần Hoàng Vũ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện làm trưởng đoàn cùng các đơn vị thành viên đã giám sát việc triển khai và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 xã Tam Thôn Hiệp và xã Bình Khánh.
image
Giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025 (15/03/2022)
Ngày 15/03/2022, HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-HĐND nhằm đánh giá tình hình triển khai và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện của các cơ quan, đơn vị; ghi nhận những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế; làm rõ nguyên nhân, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính để đề xuất các giải pháp, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện trong thời gian tới.