image
Kết quả kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (22/12/2020)
Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 296/TB-HĐND về kết quả kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
image
Tình hình hoạt động tháng 11 và chương trình trọng tâm tháng 12 năm 2020 của TT.HĐND huyện (03/12/2020)
Ngày 03/12/2020, HĐND huyện đã ban hành báo cáo số 271/BC-HĐND về tình hình hoạt động tháng 11 và chương trình trọng tâm tháng 12 năm 2020 của TT.HĐND huyện
image
Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (23/09/2020)
Chiều ngày 22/9/2020, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức thành công phiên họp lần thứ 12 - kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố đã đến dự.
image
Tình hình hoạt động tháng 7 và chương trình trọng tâm tháng 8 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện (10/08/2020)
Ngày 10/08/2020, Hội đồng nhân dân Huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 190/BC-HĐND về tình hình hoạt động tháng 7 và chương trình trọng tâm tháng 8 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện
image
Kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (17/07/2020)
Trong hai ngày 13 và 14/7/2020, tại Hội trường UBND huyện, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dã tổ chức kỳ họp thường lệ lần thứ 11. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.
image
Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình trọng tâm 6 tháng năm 2020 của Thường trực HĐND huyện (01/07/2020)
Ngày 01/06/2020, Hội đồng nhân dân Huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 129/BC-HĐND về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình trọng tâm 6 tháng năm 2020 của Thường trực HĐND huyện
image
Tình hình hoạt động tháng 5 và chương trình trọng tâm tháng 6 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện (03/06/2020)
Ngày 03/06/2020, Hội đồng nhân dân Huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 104/BC-HĐND về tình hình hoạt động tháng 5 và chương trình hoạt động tháng 6 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện
image
Tình hình hoạt động tháng 4 và chương trình trọng tâm tháng 5 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện (18/05/2020)
Ngày 18/05/2020, Hội đồng nhân dân Huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 87/BC-HĐND về tình hình hoạt động tháng 4 và chương trình hoạt động tháng 5 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
image
Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện với nhân dân trên địa bàn xã Lý Nhơn (13/04/2020)
Ngày 13/04/2020, HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-HĐND về tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện với nhân dân trên địa bàn xã Lý Nhơn
image
Tình hình hoạt động tháng 02 và chương trình trọng tâm tháng 3 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện (17/03/2020)
Ngày 17/03/2020, Hội đồng nhân dân Huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 46/BC-HĐND về tình hình hoạt động tháng 02 và chương trình hoạt động tháng 03 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện