Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (23/09/2020)
Chiều ngày 22/9/2020, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức thành công phiên họp lần thứ 12 - kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố đã đến dự.
Tình hình hoạt động tháng 7 và chương trình trọng tâm tháng 8 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện (10/08/2020)
Ngày 10/08/2020, Hội đồng nhân dân Huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 190/BC-HĐND về tình hình hoạt động tháng 7 và chương trình trọng tâm tháng 8 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện
Kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (17/07/2020)
Trong hai ngày 13 và 14/7/2020, tại Hội trường UBND huyện, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dã tổ chức kỳ họp thường lệ lần thứ 11. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.
Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình trọng tâm 6 tháng năm 2020 của Thường trực HĐND huyện (01/07/2020)
Ngày 01/06/2020, Hội đồng nhân dân Huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 129/BC-HĐND về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình trọng tâm 6 tháng năm 2020 của Thường trực HĐND huyện
Tình hình hoạt động tháng 5 và chương trình trọng tâm tháng 6 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện (03/06/2020)
Ngày 03/06/2020, Hội đồng nhân dân Huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 104/BC-HĐND về tình hình hoạt động tháng 5 và chương trình hoạt động tháng 6 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện
Tình hình hoạt động tháng 4 và chương trình trọng tâm tháng 5 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện (18/05/2020)
Ngày 18/05/2020, Hội đồng nhân dân Huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 87/BC-HĐND về tình hình hoạt động tháng 4 và chương trình hoạt động tháng 5 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện với nhân dân trên địa bàn xã Lý Nhơn (13/04/2020)
Ngày 13/04/2020, HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-HĐND về tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện với nhân dân trên địa bàn xã Lý Nhơn
Tình hình hoạt động tháng 02 và chương trình trọng tâm tháng 3 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện (17/03/2020)
Ngày 17/03/2020, Hội đồng nhân dân Huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 46/BC-HĐND về tình hình hoạt động tháng 02 và chương trình hoạt động tháng 03 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
Tình hình hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện (27/12/2019)
Ngày 17/12/2019, Hội đồng nhân dân Huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 278/BC-HĐND về tình hình hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
Tình hình hoạt động tháng 10 và chương trình trọng tâm tháng 11 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện (06/11/2019)
Ngày 04 tháng 11 năm 2019, Hội đồng nhân dân Huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 226/BC-HĐND về tình hình hoạt động tháng 10 và chương trình trọng tâm tháng 11 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện