image
Thường trực HĐND huyện kết luận khảo sát việc quản lý, sử dụng cấp, phát thuốc bảo hiểm y tế đối với Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế các xã, thị trấn (25/10/2022)
Sáng ngày 25/10, Thường trực HĐND huyện đã có buổi kết luận khảo sát việc quản lý sử dụng cấp, phát thuốc bảo hiểm y tế đối với Trung tâm Y tế huyện và Trạm y tế các xã, thị trấn.
image
Tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề 1 giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND xã, thị trấn (10/08/2022)
Ngày 10/08/2022, HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-HĐND nhằm kịp thời nắm tình hình, trao đổi về các vấn đề liên quan đến công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; qua đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần đảm bảo thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đồng thời ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.
image
Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND huyện (22/06/2022)
Căn cứ Chương trình số 02/Ctr-HĐND ngày 05/01/2021 của Thường trực HĐND huyện về chương trình hoạt động giám sát năm 2021, HĐND huyện đã ban hành Báo cáo số 112/BC-HĐND ngày 22/6/2022.
image
Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Văn Dũng thăm các cụ tiêu biểu tròn 90 tuổi ở Cần Giờ (07/06/2022)
Ngày 07/6, Đoàn lãnh đạo Thành phố do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, làm Trưởng đoàn đã đi thăm và chúc thọ Người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn huyện nhân Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 – 6/6/2022). Cùng đi có đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.
image
Khảo sát về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị của công dân trên địa bàn huyện (22/03/2022)
Ngày 22/03/2022, HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-HĐND nhằm nắm tình hình và đánh giá về công tác công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị của công dân trên địa bàn huyện, đồng thời ghi nhận những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện của các cơ quan, đơn vị để đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
image
Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện (08/03/2022)
Ngày 08/03/2022, HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-HĐND nhằm đánh giá tình hình về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện trong thời gian qua, qua đó đánh giá kết quả đạt được và những thuận lợi, khó khăn; đề xuất, kiến nghị, các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, hạn chế để thực hiện đạt kết quả.
image
Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (03/03/2022)
Ngày 03/03/2022, HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-HĐND nhằm đánh giá chính xác về tính khoa học, hợp lý, hợp pháp, tính khả thi và sự phù hợp của báo cáo, tờ trình, đề án với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với tình hình và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, làm cơ sở giúp đại biểu có thêm thông tin để thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng góp phần đảm bảo cho Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện được triển khai thực hiện đạt hiệu quả.
image
Hội nghị Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 (11/11/2021)
Ngày 11/11/2021, Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việc Nam huyện và Tòa án nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nho, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Cao Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Phù Quốc Tuấn, Chánh án Tòa án nhân dân huyện.
image
Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 (07/10/2021)
Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức thành công vào ngày 07/10/2021. Chủ tọa kỳ họp gồm có các đồng chí: Lê Minh Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Nho, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.
image