image
Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện với Nhân dân trên địa bàn huyện năm 2022 (15/02/2022)
Ngày 15/02/2022, HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-HĐND nhằm trực tiếp nắm bắt, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị của Nhân dân về xây dựng chính quyền, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của người đứng đầu chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. Qua đó đề nghị giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị và những vấn đề bức xúc chính đáng, hợp pháp của Nhân dân hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi những chủ trương, chính sách, quy định không còn phù hợp; Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ chính trị của huyện; những thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành để Nhân dân đồng cảm, chia sẻ, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết của Đảng, Nhà nước với Nhân dân và phát huy quyền làm chủ, vai trò giám sát của Nhân dân.
image
Phiên chất vấn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (29/10/2020)
Sáng ngày 29/10, đồng chí Lê Minh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã chủ trì phiên chất vấn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Nho, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
image
Tổng hợp nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ XI, HĐND Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (06/07/2020)
Thực hiện Công văn số 96/HĐND ngày 22/5/2020 của Thường trực HĐND huyện, tính đến ngày 06/7/2020 đã có 09 Đại biểu gửi nội dung chất vấn tại kỳ họp lần thứ XI.
image
Công an huyện trả lời chất vấn trước kỳ họp thứ chín HĐND huyện Khóa X (24/07/2019)
Ngày 24/7/2019, Công an huyện đã có Báo cáo số 1489/BC-CAH về trả lời chất vấn trước kỳ họp thứ chín HĐND huyện Khóa X