image
Kỳ họp lần thứ XV - HĐND huyện Cần Giờ Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (14/04/2021)
Ngày 14/04/2021, tại Hội trường UBND huyện, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp (chuyên đề) lần thứ 15. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.
image
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (22/12/2020)
Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 297/KH-HĐND về tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
image
Kết quả kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (22/12/2020)
Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 296/TB-HĐND về kết quả kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
image
Kỳ họp lần thứ XIII - HĐND huyện Cần Giờ Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (21/12/2020)
Trong hai ngày 17 và 18/12/2020, tại hội trường UNBD huyện, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thường lệ lần thứ 13. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.
image
image
Kế hoạch tồ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện với Nhân dân trên địa bàn xã Bình Khánh (10/11/2020)
Ngày 09 tháng 11 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 259/KH-HĐND về tồ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện với Nhân dân trên địa bàn xã Bình Khánh
image
Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (23/09/2020)
Chiều ngày 22/9/2020, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức thành công phiên họp lần thứ 12 - kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố đã đến dự.
image
Kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (17/07/2020)
Trong hai ngày 13 và 14/7/2020, tại Hội trường UBND huyện, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dã tổ chức kỳ họp thường lệ lần thứ 11. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.
image
Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện với Nhân dân trên địa bàn huyện năm 2020 (18/02/2020)
Ngày 17 tháng 02 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-HĐND về tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện với Nhân dân trên địa bàn huyện năm 2020
image
Kỳ họp lần thứ X - HĐND huyện Cần Giờ Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (13/01/2020)
Trong 02 ngày 19 và 20 tháng 12 năm 2019, tại hội trường UBND huyện, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thường lệ lần thứ X. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.