title

Đảng bộ Long Hòa tiếp tục lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới của đảng và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông thôn (1996-2005).
Thứ ba, 15/11/2005, 08:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sau 10 năm tiến hành đổi mới (1986-1996), nền kinh tế thành phố và huyện Cần Giờ nói chung, xã Long Hòa nói riêng gặt hái được những thành công nhất định. Bộ mặt kinh tế - xã hội của Long Hòa đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ, tổ chức đảng được tăng cường và ngày càng vững mạnh, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng đoàn kết xây dựng xã ngày càng giầu mạnh. Đại hội đảng toàn quốc lần thứ VIII đã khẳng định: “Công cuộc đổi mới sau 10 năm đã thu hút được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đưa đất nước đi lên công nghiệp hóa – hiện đại hóa từng bước vững chắc. Đường lối đổi mới cơ bản là đúng đắn, đúng định hướng xã hội chủ nghĩa”. Những thành công ban đầu là cơ sở vững chắc để đảng Thạnh An lãnh đạo nhân dân thực hiện sứ mệnh lịch sử xây dựng đất nước giàu về kinh tế, vững về chính trị.

Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Cần Giờ, từ năm 1996 đến năm 2005, đảng bộ và nhân dân Long Hòa bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Đại hội đảng bộ xã Long Hòa lần thứ VIII (nhiệm kỳ 1995-1997).

Ngày 30/8/1995, được sự chấp thuận của Huyện ủy Cần Giờ, đảng bộ xã Long Hòa đã tổ chức đại hội đảng bộ lần thứ VIII (nhiệm kỳ 1995-1997).

Sau phần kiểm điểm tình hình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ VII, đại hội đã đề ra nhiệm vụ tổng quát là: ‘Tập trung páht triển kinh tế theo cơ cấu ngư, nông, lâm nghiệp, thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Từng bước khắc phục nghèo nàn lạc hậu, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, xây dựng xã hội tiến bộ, công bằng, văn minh”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành đảng bộ gồm 7 Đ/c do Đ/c Đoàn Văn Thanh – Huyện ủy viên làm Bí thư Đảng ủy xã.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và kiến nghị với huyện 3 vấn đề là:

Huyện hỗ trợ vốn để nhanh chóng thi công các công trình xây dựng cơ bản, xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi. Đồng thời có phương án giải quyết ngân sách cho xã đủ chi cho các hoạt động của bộ máy đảng, chính quyền và đoàn thể. Có chính sách thù lao tương xứng với nhiệm vụ của Ban ấp, Tổ nhân dân.

Huyện cần có chủ trương, chính sách thống nhất trong việc cấp quyền sử dụng đất, cho thuê đất nuôi trồng thủy sản, quy hoạch ngành vùngm quy hoạch dân cư để nhân dân yên tâm sản xuất và ổn định đời sống.

Tiếp tục giải quyết các nguồn vốn để nhân dân đầu tư sản xuất thực hiện mục tiêu giảm hộ nghèo, tăng hộ khá.

Trong 02 ngày 19 - 20/3/1996, đảng bộ huyện Cần Giờ tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ VII (nhiệm kỳ 1996-2000), đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu tổng quát của đảng bộ trong những năm từ 1996 đến năm 2000 là: “Tập trung khai thác tiềm năng to lớn về kinh tế biển, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển mạnh mẽ ngư nghiệp, bao gồm khai thác biển khơi và nuôi trồng thủy sản, phát triển công nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu. Hình thành một số khu công nghiệp dọc theo tuyến sông Soài Rạp, Lòng Tàu, khuyến khích đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp. Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất nông nghiệp, kết hợp tốt giữa trồng trọt và chăn nuôi. Khai thác cảnh qua đặc sắc của Rừng Sác để phát triển ngành du lịch sinh thái, tham quan nghỉ dưỡng. Tiếp tục đầu tư phát triển và chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ môi trường. Đi đôi phát triển kinh tế, tập trung giải quyến những vấn đề bức xúc về xã hội, giảm hộ nghèo, nâng cao mức sống, chăm lo tốt sức khỏe nhân dân, nâng cao trình độ dân trí, giữ vững an ninh quốc phòng”. Đại hội đã biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu phấn đấu của đảng bộ trong những năm 1996-2000. Nghị quyết của đại hội đảng bộ huyện là những định hướng lớn để đảng bộ Long Hòa bổ sung những mục tiêu phấn đấu của đảng bộ xã trong nhiệm ký 1995-2000. Tại đại hội này Đ/c Đoàn Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã được bầu vào Ban Chấp hành đảng bộ huyện.

Trong lúc nhân dân Long Hòa đang tích cực lao động sản xuất thì ngày 02 và 03/11/1997, cơn bão số 5 với sức gió giật trên cấp 7 đã đổ bộ vào huyện Cần Giờ. Cơn bão số 5 đổ bộ vào Long Hòa đã làm chìm nhiều ghe cào, khẩu đáy song cầu, khẩu đáy rạo bị sập, hàng trăm ngôi nhà của nhân dân bị hỏng, lúa đang trổ bông bị ngập nước; đầm ao, hồ nuôi trồng thủy sản đều bị thất thoát. Trong đó tuyến đê kè đá biển bị sạt lở, hư hỏng nhiều đoạn. Cơn bão số 5 đã gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế và làm giảm tốc độ phát triển của nhân dân Cần Giờ nói chung và nhân dân Long Hòa nói riêng.

Ngày 31/12/1998, được sự nhất trí của Hội Cựu chiến binh huyện và đảng ủy xã, Hội Cựu chiến binh xã Long Hòa tổ chức đại hội lần thứ IV để đánh giá hoạt động của hội nhiệm kỳ III và xây dựng chương trình hoạt động của Hội nhiệm kỳ IV. Trong năm 1995-1996, hội được UBND huyện tặng giấy khen và năm 1997 được UBND thành phố tặng bằng khen về thanh tích hoạt động, Đại hội Hội Cựu chiến binh xã đã đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 1998-2000 là:

Về công tác chính trị tư tưởng: Hội tiếp tục duy trì chế độ học tập chính trị, nghị quyết của đảng và theo dõi thời sự qua các thông tin đại chúng. Lôun củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên, xác định vai trò trách nhiệm của hội trong việc giữ vững lập trường giai cấp công nhân của đảng.

Về công tác hội: Hướng hoạt động của Hội tập trung vào nâng cao chất lượng sinh hoạt hội và tham gia các công tác của địa phương như giáo dục thế hệ trẻ, xóa đói giảm nghèo, an ninh quốc phòng.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã nhiệm kỳ 1998-2000. Sự thànhb công của đại hội tiếp tục khẳng định vai trò của hội trong việc đi đầu thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của đảng bộ trong việc páht triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Ngày 03/8/1999, thực hiện Kế hoạch số 20/CV-HĐ của Thường trực HĐND huyện, HĐND xã Long Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 1994-1999. Hội nghị đã đánh giá những mặt tích cực và hạn chế trong hoạt động của Hội đồng và đề ra phương hướng công tác cho nhiệm kỳ tới.

Ngày 20/11/1999, dưới sự lãnh đạo của đảng ủy và chính quyền xã, cử tri Long Hòa đã tích cực tham gia bầu cử HĐND xã khóa VIII (nhiệm kỳ 1999-20004). Trong cuộc bầu cử này cử tri Long Hòa đã bầu được 29 đại biểu HĐND xã khóa VIII.

Sau bầu cử HĐND xã đã bầu Đ/c Nguyễn Văn Tiến làm Chủ tịch UBND xã. Các Đ/c Nguyễn Văn Hồng và Huỳnh Công Thành làm Phó Chủ tịch UBND xã.

Ngày 13/4/2000, một tin vui đến với người dân Long Hòa là Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin đã ra Quyết định số 06/2000/QD-BVHTT, công nhận di chỉ khảo cổ học Giồng Cá Vồ nằm trên địa bàn xã là di chỉ lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Với dic hỉ lịch sử này sẽ mở cho xã một điểm thu hút khách tham quan, du lịch mới.

Sau 5 năm (1995-2000), nổ lực lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ VII, đảng bộ Long Hòa đã để lại những ưu điểm và tồn tại sau dây:

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng:

Về ưu điểm:

Về kinh tế: Đảng ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch khai thác đất hoang bãi bồi ven sông, biển để nuôi trồng thủy sản trở thành nghề kinh tế mũi nhọn ở địa phương, nhất là nuọi nghêu từ 430ha năm 1995 phát triển lên 9000ha, giải quyết nuôi nghêu thủy sản cho nhiều hộ dân để có điều kiện cải thiện cuộc sống.

Chủ động cải tạo vườn tập, áp dụng các biện pháp khuyến nông, khuyến ngư, mở lớp tập huấn khoa học kỹ thuật để nông dân áp dụng vào sản xuất đưa diện tích vườn xoài chuyên canh lên 250ha. Phát triển đồng muối lên 535ha. Căn bản hoàn thành cấp quyền sử dụng đất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhành nghề khác và dịch vụ du lịch phát triển đúng pháp luật.

Chủ động xây dựng các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Ngân hàng người nghèo, Quỹ xóa đói giảm nghèo, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hỗ trợ vốn cho nhân dân sản xuất kịp thời vụ.

Quản lý tốt các nguồn thu hút để thu đạt chỉ tiêu ngân sách nhà nước hàng năm.

Kết hợp với các ngành chức năng khởi công xây dựng các công trình xây dựng cơ bản như đường xá, cầu cống, trường học, trạm xá và các công trình khác đưa vào sử dụng phát huy được hiệu quả phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

Về văn hóa xã hội: Đã nổ lực hoàn thành nhiệm vụ xóa mủ chữ và phổ cấp giáo dục tiểu học, nâng chất lượng giáo dục ngày càng cao, đạt chỉ tiêu về giáo dục, cơ sở trường đáp ứng cho học sinh.

Các cơ sở y tế được xây dựng khang tranh ở 3 khu vực có đủ y, bác sĩ đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Tổ chức được cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đã đăng ký xây dựng ấp văn hóa Long Thạnh được thành phố kiểm tra và công nhận năm 2000. Duy trì được phong trào văn nghệ quần chúng và thể dục thể thao.

Đã vận động xây dựng được 48 căn nhà tình nghĩa, 122 nhà tình thương. Sửa chữa 33 nhà diện chính sách.

Đã đưa 303 hộ ra khỏi diện xóa đói giảm nghèo, giảm ỷ lệ hộ nghèo từ 42,97% xuống còn 27,04%.

Về an ninh quốc phòng: Đảng ủy đã xây dựng được Nghị quyết về an ninh, lãnh đạo các đơn vị bảo đảom an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kiện toàn mạng lưới an ninh cơ sở, tổ chức các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức tấn công trấn áp các loại tội phạm. Hoàn thành công tác tuyển quân nghĩa vụ quân sự và nhiệm vụ huấn luyện, hội thao, hội diễn hàng năm.

Về tồn tại:

Lãnh đạo quản lý nhà nước trên lịnh vực đất đai còn nhiều yếu kém, tình hình bap chiếm đất công chưa được giải quyết căn bản, tình trạng tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân ngày càng diễn biến phức tạp và việc giải quyết chưa đến nơi, đến chốn, còn lúng túng trước yêu cầu cấp quyền sử dụng đất của nhân dân do chưa nắm vững các quy hoạch nhất là các đầm, đập, ruộng muối trong và ngoài rừng phòng hộ.

Chưa quản lý tốt để phát huy hiệu các nguồn vốn vay từ Quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ quốc gia giải quyết việc làm, vẫn còn tình trạng nợ đọng kéo dài. Đầu tư cho công tác xóa đói giảm nghèo chưa đúng mức, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn chậm.

Chưa chủ động phối hợp với các ngành triển khai xây dựng các công trình được huyện duyệt.

Tình hình tệ nạn xã hội, trật tự xã hội vi phạm pháp luật bảo vệ nguồn lợi thủy sản còn nhiều tồn tại chưa được giải quyết căn bản.

Trong công tác xây dựng đảng, chính quyền và đoàn thể:

Về ưu điểm: Đảng ủy đã thể hiện và bổ sung hoàn chỉnh quy chế của đảng bộ đầu nhiệm kỳ đề ra. Thực hiện đúng quyền hạn của tập thể và từng thành viên trong Ban Chấp hành, thực hiện mối quan hệ lãnh đạo của đảng với HĐND, UBND và các lực lượng vũ trang, mặt trận và các đoàn thể; hàng tháng, hàng quy, 6 tháng đảng ủy đều có chương trình công tác trên mọi lĩnh vực. Đồng thời đôn đốc kiểm tra việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết đã đề ra. Sau kỳ họp HĐND thì UBND, MTTQ và các đoàn thể có chương trình riêng để thự hiện các Nghị quyết của đảng, hàng tuần tổ chức giao ban giữa đảng ủy, HĐND, UBND và MTTQ xã để giải quyết các vấn đề phát sinh và xác định trọng tâm công tác của tuần tới. Qua đó tạo sự phối hợp đồng bộ và phát huy đượcvai trò của các thành viên trong việc thự hiện nhiệm vụ chính trị của xã. Đảng ủy đã lãnh đạo các chi bộ ấp tổ chức đại hội chi bộ đúng nhiệm kỳ, sinh hoạt chi bộ gắn với phân tích chất lượng cán bộ, đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới, trong nhiệm kỳ phát triển được 12 đảng viên mới, đưa tổng số đảng viên của đảng bộ đến cuối nhiệm kỳ VIII là 52 đảng viên. Chủ động xây dựng 02 Nghị quyết chuyên đề về cải tiến chất lượng sinh hoạt đảng và đăng ký phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên. NĂm 1996, 1997, 1999 đảng bộ đạt danh hiệu vững mạnh. Năm 1995, 1998 đảng bộ được xếp loại khá.

Tổ chức tốt cuộc bầu cử HĐND 3 cấp, đảm bảo cơ cấu nhân sự HĐND, UBND. Thường xuyên kiện toàn bộ máy UBND theo Nghị định 09 của Chính phủ, tập trung đào tạo cán bộ chuyên môn, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 29 của Chính phủ.

Quan tâm lãnh đạo kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tạo điều kiện thuận lợi cho mặt trận, đoàn thể hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

Về tồn tại trong xây dựng đảng, chính quyền và đoàn thể:

Công tác quản lý cán bộ, đảng viên kiểm tra giám sát của đảng ủy chưa chặt chẽ, để xảy ra nhiều sai sót trong quy trình xét cấp đất đễ đến tiêu cực của cán bộ đảng viên.

Bộ máy chính quyền hoạt động chưa thực sự đồng bộ và hiệu quả, việc tiếp dân giải quyết các khiếu nại, khiếu tố còn chậm , đôi lúc còn gây phiền hà cho nhân dân, việc thực hiện quy chế dân chủ chưa đi vào chiều sâu, thành nề nếp, các tổ nhân dân hoạt động còn yếu.

Tổ chức hoạt động các đoàn thể ở ấp chưa được kiện toàn thường xuyên, thiếu nội dung sinh hoạt phù hợp.

Sau 5 năm tổ chức lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bổ xã, từ những ưu điểm và những tồn tại, đảng ủy Long Hòa nhiệm kỳ 1995-200. rút ra một số bài học kinh nghiệm dưới đây:

Việc lãnh đạo của đảng, dquản lý của nhà nước phải sâu sát, nắm bắt kịp thời tình hình quần chúng diễn biến tình hình kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng để có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo kịp thời, tăng cường sự kiểm tra của đảng, quản lý của nhà nước trên các lĩnh vực, phát hiện nhân tố tích cực, đẩy lùi tiêu cực.

Cần tập trung mọi nguồn lực nhanh chóng xây dựng cơ sở hạ tầng ở xã nhăm tạo động lực thúc đầy kinh tế - xã hội nhanh phát triển, phát huy nội lực của nhân dân, tận dụng các tiềm năng về tài nguyên, con người tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh phát triển, nâng dần mức sống nhân dân.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, kiện toàn bộ máy chính quyền, đoàn thể đủ mạnh ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Đại hội xã Long Hòa lần thứ IX (nhiệm kỳ 2000-2005).

Trong 02 ngày 26 – 27/9/2000, đảng bộ Long Hòa, huyện Cần Giờ đã tổ chức đại hội đảng bộ lần thứ IX (nhiệm kỳ 2000-2005).

Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát của đảng bộ trong những năm đầu thế kỷ XXI là ‘Tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh nguồn lực ở xã để phát triển kinh tế theo hướng cơ cấu ngư, nông nghiệp, dịch vụ du lịch, thương mại, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đô thị hóa, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng xã hội tiến độ, dân chủ, công bằng văn minh, nâng cao mức sống vật chất, tinh thần nhân dân”.

Đại hội đã biểu quyết thọng qua một số chỉ tiêu phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ 2000 – 2005 là:

Giá trị tổng sản phẩm tăng bình quân hàng năm là 9% trong đó cơ cấu:

Nông nghiệp tăng 20%, chiếm 15%

Thủy sản tăng 50%, chiếm 30%

Du lịch, dịch vụ tăng 200%, chiếm 30%

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 10%, chiếm 5%

Mặt bằng dân trí lớp 7

Giải quyết việc làm 90 - 95%

Giảm tỷ lệ nghèo còn 12 - 10%

Thu nhập bình quân trên 400.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ trẻ vào lớp 1 là 100%

Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng dộ tuổi và phổ cập trung học cơ sở

Chỉ tiêu tỷ lệ phát triển dân số tự nhiện đến năm 2005 còn 1%, hàng năm giảm 0,25%

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành đảng bộ gồ 9 Đ/c do Đ/c Nguyễn Văn Tiến làm Bí thư Đảng ủy.

Ngày 09/10/2003, được sự nhất trí của Đảng ủy xã, Liên đoàn Lao động xã Long Hòa tổ chức đại hội tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2000 -2003 và đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2003 -2005 là:

Củng cố các tổ chức đủ mạnh – nhiệt tình từ Ban Chấp hành tổ công đoàn; đẩy mạnh công tác xã hội góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức.

Tăng cường công átc giáo dục tư tưởng chính trị, được tập trung ở các mặt: ý thức giai cấp, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, đời sống văn hóa lành mạnh.

Tích cực tham gia có hiệu quả và thiết thực quy chế cơ quan chương trình cải cách hành chính tại cơ sở, thamgia đắc lực cho UBND xã trong hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Công đoàn tham gia công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

Ngày 24/4/2004, dưới sự lãnh đạo của đảng ủy và chính quyền xã, cử tri Long Hòa đã tích cực tham gia bầu cử HĐND xã khóa IX (nhiệm kỳ 2004-2009). Trong cuộc bầu cử này cử tri Long Hòa đã bầu được 29 đại biểu HĐND xã khóa IX.

Trong kỳ họp thứ nhất HĐND xã kháo IX (nhiệm kỳ 2004-2009) đã bầu Đ/c Đoàn Văn Chánh làm Chủ tịch UBND xã. Các Đ/c Nguyễn Văn Hồng, Huỳnh Công Thành làm Phó Chủ tịch UBND xã.

Đảng bộ và nhân dân Long Hòa vào thực hiện những nhiệm vụ do đại hội đảng bộ xã lần thứ IX đề ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của xã có những thuận lợi và khó khăn đan xen, vì thế Ban Chấp hành đảng bộ khóa IX đã có nhiều cố gắng tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, từng bước tháo gỡ khó khăn để lãnh đạo nhân dân phấn đấu hoàn thành và chỉ tiêu về kinh tế - xã hội doa đại hội đề ra.

Sau 5 năm (2000-2005), nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của quê hương, đảng bộ và nhân dân Long Hòa đã giành được những thành tựu đáng trân trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cụ thể là:

Thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng:

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế:

Tình hình kinh tế của xã trong 5 năm 2000-2005 tiến tục tăng trưởng khá, góp phần nâng tỷ lệ tăng trưởng bình quân đạt 10%.

Trên cơ sở quy hoạch và kế hoạch lãnh đạo chính quyền thực hiện tốt công tác công bố, quản lý quy hoạch, xây dựng kế hoạch sữ dụng đất hàng năm. Công tác này đã giúp xã quy hoạch tốt quỹ đất đất và đề xuất các chính sách quản lý sữ dụng đất có hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết của đảng bộ huyện về chuểyn dịch cơ cấu kinh tế, đảng ủy xã đã lãnh đạo khai thác các điều kiện thuận lợi khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào các ngành kinh tế mũi nhọn, trước hết là ngành đánh bắt và nuọi trồng thủy sản, phát triển vườn chuyên canh cây ăn trái chất lượng cao, tạo sự phát triển mạnh mẽ đến khả năng thu hút đầu tư các dự án du lịch sinh thái, du lịch – nhà vườn, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động, từng bước cải thiện và nâng dần mức sống nhân dân, thể hiện qua kết quả các nghề sản xuất – kinh doanh trên địa bàn.

Ngư nghiệ, có sự tăng trưởng khá, tổng sản lượng bình quân, 20,6%/năm, chủ yếu phát triển nghề nuôi nhuyễn thể (nghêu, sò, hào…). Các nghề đánh bắt ven bờ tiếp tục ổn định và phát triển, hình thành 04 cơ sở sản xuất tôm giống phục vụ cho nhu cầu nuôi trồng thủy sản.

Nông nghiệp, với các chính sách trợ vốn, khuếyn nông đã giúp nhân dân tiếp tục đầy mạnh cải tạo vườn tạp thành vườn chuyên canh cây ăn trái, chủ yếu là xoài, mãng cầu, nâng diện tích lên 60ha, tăng 8,33%. Sản lượng thu hoạch bình quân 4 tấn/ha/năm. Thông qua các hoạt động câu lạc bộ khuếyn nông đã giúp nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi để tăng năng suất hiệu quả.

Dịch vụ, du lịch là ngành kinh tế có tiềm năng triển vọng, các thành phần kinh tế đã đầu tư khai thác, kinh doanh có hiệu quả tập trung khu trung tâm 30/4, bãi biển Đồng Hòa, Lâm Viên và các chợ nông thôn với trên 204 hộ kinh doanh các loại tăng 146,8%, hàng tuần đã thu hút hàng ngàn khách du lịch đến tham quan, nghỉ, dưỡng góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Tiểu thu công nghiệp, bước đầu hình tàhnh và từng bước páht triển, tập trung chủ yếu là các cơ sở: hàn tiện, gara sửa xe, sản xuất nước đá, nước đóng chai. Đặc biệt là có sự đầu tư cảu Xí nghiệp quốc doanh chế biến bột cá Kiên Giang tại khu vực Hào Võ góp phần giải quyết việc làm cho người lao động và phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trên địa bàn.

Thu ngân sách, luôn hoàn thành các chỉ tiêu thuế và các nguồn thu khác, thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 6%/năm, thu ngân sách xã tăng bình quân 12%/năm và chi ngân sách xã tăng 12%/năm, đảm bảo hoạt động của bộ máy hành chính xã.

Xây dựng, quản lý, phát huy hiệu quả các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất, phúc lợi công cộng của nhân dân:

Nét nổi bật trong 5 năm qua của xã là các công trình phúc lợi được nhà nước quan tâm đầu tư cộng với sự đóng góp của các doanh nghiệp trên địa bàn phục vụ thiết thực cho người dân và làm biến đổi sâu sắc bộ mặt kinh tế - xã hội ở nông thôn Long Hòa. Điển hình là các công trình nâng câp, xây dựng mới hệ thống kè đá và bao đê triều cường, đầu tư hệ thống nước sinh hoạt cục bộ, hạ thế điện và trang bị hệ thống đèn chiếu sáng ở khu dân cư, hình thành các khu dân cư mới…

Với số tiền là 10 tỷ đồng do thành phố và huyện đầu tư và trên 5.000m2 đất do nhân dân hiến để làm đường, đến nay có hơn 98% đường liên tổ, ấp được xi măng hóa và được phối đá đỏ.

Cùng với chính sách kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế biển, đến cuối năm 2005 trên địa bàn xã đã và đang triển khai 11 dự án với số vốn 1.000 tỷ đồng, gồm các dự án dân cư – nhà vườn, du lịch sinh thái, trung tâm thương mại, sản xuất tôm giống và lấn biển. Mặt khác xã đã phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho các dự án sớm được triển khai thi công.

Với chương trình hành động về chấn chỉnh và quản lý đất đai, xây dựng, đảng ủy đã chỉ đạo nhiều biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, xây dựng, hiện xã có 94,58% đất nông nghiệp và 70% đất thổ cư được cấp quyền sử dụng đất. Công tác quản lý trật tự đô thị bước đầu được tăng cường, đã tổ chức kiểm tra tình hình bao chiếm, lấn chiếm đất tại khu vực BÀ Sanh và các nôi, qua đó phát hiện xử lý 299 trường hợp.

Công tác chăm lo phát triển văn hóa – xã hội:

Cùng với phát triển kinh tế, dưới sự lãnh đạo của đảng ủy, lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến quan trọng.

Với chương trình hành động của đảng bộ “Nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực’, sự nghiệp giáo dục của xã đã có những bước phát triển mới, tổ chức tốt việc huy động học sinh ra lớp, nâng cao hiệu suất đào tạo hàng năm. Năm 2002, xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, triển khai chương trình phổ cập trung học phổ thông đạt 38%, góp phầnnâng cao mặt bằng dân trí lên lớp 6. Mặt khác, đẩy mạnh các hoạt động khuyến học và tranh thủ các nguồn trợ giúp học sinh nghèo với giá trị 850 triệu đồng.

Công tác phòng chống dịch bệnh và chăm lo sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở tuyến cơ sở được quan tâm, tổ chức khám và điều trị bệnh trên 4.500 lượt người, tiêm chủng mở rộng đạt 100%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 8%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiện còn 0,84%, hoàn thành vượt chỉ tiêu công tác kế hoạch hóa gia đình và hiến máu nhân đạo hàng năm. Tổ chức giáo dục nhân dân ý thức vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh.

Các hoạt động văn hóa trên địa bàn tiếp tục phát triển, thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xã đã xây dựng 02 ấp văn hóa và 02 khu dân cư xuất sắc, có 70% gia đình văn hóa, 100% hộ có phương tiện nghe nhìn, hệ thống truyền thanh được nâng cấp, các hoạt động văn hóa – thể dục thể thao phát triển rộng và đạt nhiều thành tích trong hội thi, hội thao cấp huyện. Việc quản lý các hoạt động văn hóa được tăng cường.

Chương trình xóa đói giảm nghèo cải thiện đời sống đã mang lại hiệu quả thiết thực, thông qua các mô hình sản xuất, kinh doanh, các nguồn vốn giải quyết cho hơn 5000/người/năm có việc làm tại chỗ, cơ bản xóa hộ gnhèo tiêu chí cũ, xác lập 1.141 hộ theo tiêu chí mới, xây dựng 21 tổ tự quản, tỷ lệ nợ quá hạn giảm còn 14,69%. Thực hiện chương trình “Vì người nghèo: xã đã vận động xây dựng 232 căn nhà tình thương, di dời 321 hộ sống ven sông ven biển, cho 111 hộ sử dụng điện trả góp và 337 hộ vay xây hố xí tự hoại góp phần nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng điện sinh hoạt là 95%, hố xí tự hoại là 56%.

Công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được quan tâm. Trong 5 năm (2000-2005), đã vận động xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa căn nhà chính sách. Ngoài ra, còn vận động các nguồn trợ giúp khác chăm lo gia đình chính sách.

Trên lĩnh vực an ninh – quốc phòng:

Trong 5 năm (2000 – 2005), tình hình quốc phòng an ninh được giữ vửng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Công tác quân sự địa phương luôn được đảng ủy quan tâm lãnh đạo, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên vững mạnh, đảm bảo cho công tác huấn luyện, hội thao diễn tập, đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân hàng năm, chăm lo chính sách hậu phương quân đội.

Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ huy Thống nhất trong việc phối hợp các lực lượng sẵn sàng tấn công trấn áp tội phạm, đẩy mạnh phong trào “quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác 3 giảm, bảo vệ rừng và nguồn lợi thủy sản, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, không xảy ra các điểm nóng gấy bất ổn chính trị - xã hội.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo được quan tâm, công tác hòa giải cơ sở luôn được tăng cường, kết quả hòa giải thành tại cơ sở chiếm tỷ lệ cao.

Thành tích về xây dựng hệ thống chính trị:

Trong 5 năm (2000-2005), hoạt động của hệ thống chính trị xã luôn được kiện toàn, củng cố và đạt được những kết quả quan trọng góp phần to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương.

Trong công tác xây dựng đảng:

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng viên có nhiều chuyển biến tốt, đảng ủy thường xuyên quan tâm bời dưỡng nâng cao nhận thức hcính trị và giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Qua đó cán bộ đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn đạo đức, lối sống, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luật nhà nước.

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng ủy đã đề ra các chủ trương và biện pháp để xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với công tác xây dựng đảng nhất là tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 6, củng cố hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết TW 5, chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng như thực hiện đúng các nguyên tắc sinh hoạt đảng. Làm tốt công tác quản lý và phân công đảng viên, đặc biệt là tổ chức cho 100% đảng viên đăng ký “Tu dưỡng rèn luyện” theo Chỉ thị 15/CT-TU, từ đó góp phần giữ danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh trong 03 năm (2000, 2003, 2004). Qua công tác phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2004, có 6/7 chi bộ trong sạch vững mạnh, 1/7 chi bộ khá, có 98% đảng viên đủ tư cách, Đến cuối nhiệm kỳ (2000-2005), đảng bộ có 7 chi bộ cơ sở với 85 đảng viên.

Công tác quy hoạch đào tạo, bố trí, sắp xếp cán bộ theo hệ thống chính trị được đảm bảo và luôn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới. Trong nhiệm kỳ có 29 Đ/c được chuẩn hóa về văn hóa, chuyên môn, chính trị, bồi dưỡng phát triển đảng 26Đ/c, đạt 104% chỉ tiêu đại hội đảng bộ lần thứ IX đề ra.

Công tác kiểm tra được tăng cường, đảng ủy thường cuyên tổ chức kiểm tra đảng viên và chi bộ thực hiện Nghị quyết và điều lệ đảng. Qua công tác kiểm tra, đảng ủy đã kịp thời giải quyết 07 đơn thư tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên; phát hiện và đề nghị xử lý 08 đảng viên (05 khiển trách, 01 cảnh cáo, 01 chức, 01 xóa tên).

Trong công tác xây dựng củng cố bộ máy chính quyền:

Hoạt động của HĐND có nhiều tiến bộ trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương. UBND đã có nhiều nổ lực trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác điều hành quản lý xã hội, thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” gắn với kỷ cương, kỷ luật hành chính, phát huy quy chế dân chủ cơ sở và quy chế dân chủ cơ quan. Ra sức kiện toàn bộ máy chính quyền theo Nghị định 121/2003/NĐ-CP, thường xuyên củng cố ban nhân dân ấp và tinh gọn tổ nhân dân xuống còn 47 tồ, từng bước nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức đã tạo được uy tín và niềm tin trong nhân dân.

Trong công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng:

Trong nhiệm kỳ (2000-2005), dưới sự lãnh đạo của đảng ủy, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quần chúng của xã hoạt động có nhiều khởi sắc, thông qua các phong trào hành động cách mạng và các cuộc vận động lớn, đã mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân như: chương trình “Vì người nghèo”, chương trình giảm hộ nghèo và tranh thủ các nguồn trợ giúp khác để chăm lo cho gia đình chính sách… mặt khác đã vận động quần chúng tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời số văn hóa khu dân cư”, xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, phát huy tình làng nghĩa xóm, các hoạt động vệ sinh môi trường, vận động Quỹ “Vì người nghèo”. Bên cạnh đó các đoàn thể thường xuyên củng cố hoạt động, phát huy dân chủ trong việc tham gia giám sát các hoạt động của chính quyền, kịp thời phản ảnh những tâm tư nguyện vọng và những vấn đề bức xúc của quần chúng cho đảng, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Nhìn chung trong 5 năm (2000-2005), dưới sự lãnh đạo của đảng ủy, tình hình kinh tế - xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện. Những thành quả đạt được là do đảng bộ và nhân dân trong xã luôn thể hiện quyết tâm đoàn kết, tin tưởng và kiên trì phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, khai thác các điều kiện thuận lợi để thực hiện các mục tiêu mà đại hội đề ra, giữ vững được ổn định chính trị, đạt được nhiều tiến bộ quan trọng về kinh tế - xã hội. Đặc biệt, đảng bộ luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Huyện ủy, UBND và càc ban ngành của huyện trong phát triển sản xuất, chăm lo đời sống nhân dân, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, làm cho bộ mặt nông thôn của xã Long Hòa ngày càng phát triển.

Trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, đảng ủy chưa vận dụng tốt những điều kiện thuận lợi để phát huy và chưa dự báo hết những khó khăn trong thực tế cuộc sống đặt ra. Mặt khác trong quá trình chỉ đạo điều hành còn thiếu tập trung, chưa thể hiện tính quyết tâm cao; thiếu những giải pháp, biện pháp quyết liệt để giải quyết những vấn đề mới phát sinh, hoạt động còn mang tính trì trệ,c ó tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào cấp trên, bằng lòng với kết quả đạt được; chưa chủ động khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, bộ máy chính quyền xã chưa phát huy hết năng lực quản lý và điều hành xã hội. Vai trò của mặt trận và các đoàn thể được phát huy đúng mức.

Từ những kết quả đạt được và những tồn tại yếu kém trong qua 1trình lãnh đạo chỉ đạo của đảng bộ trong nhiệm kỳ (2000-2005), đảng ủy rút ra một số kinh nghiệm thực tiễn sau:

Trước hết đảng bộ phải lấy việc chăm lo đời sống nhân dân làm điểm xuất phát cho mọi chủ trương, chương trình, kế hoạch, công tác của đảng,c hính quyền đoàn thể ở địa phương. Đây là tiêu điểm để tập hợp đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, từ trong đảng đến quần chúng nhân dân, tạo nên ý thức dám nghĩ, dám làm từ đó dấy lên các phong trào thi đua sâu rộng trong quần chúng nhân dân để đóng góp xây dựng quê hương.

Đảng bộ phải xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ xã đến ấp, các thành viên hệ thống chính trị phải hoạt động đồng bộ, đều tay, đội ngũ cán bộ từ xã đến ấp tâm quyết với công việc, ra sức xây dựng lực lượng nòng cốt từ ấp đến tổ nhân dân. Đẩy mạnh phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời sơ, tổng kết để động viên, khen thưởng và uốn nắn những thiếu sót tồn tại trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

Số lượng lượt xem: 224