image
Chi bộ đảng Long Hòa lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế - xã hội (1977-1985) (13/12/2011)
Ngày 29/12/1978, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa VI đã ra Nghị quyết sáp nhập huyện Duyên Hải (Cần Giờ) thuộc tỉnh Đồng Nai vào thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một tin vui lớn đối với nhân dân Duyên Hải (Cần Giờ) nói chung và nhân dân Long Hòa nói riêng vì từ đây quê hương mình sẽ được thành phố Hồ Chí Minh một trung tâm kinh tế của đất nước quan tâm đầu tư hơn.
image
Con người và xã hội Long Hòa. (02/03/2011)
Theo số liệu thống kê đến cuối năm 2006, dân số toàn xã là 10.152 người, với tổng số lao động là 6.592 người. Trong đó có 2.517 người hộ gia đình được phân bố ở 04 ấp với 51 Tổ nhân dân. Tuy nhiên, sự phân bố này cũng không đều, ấp Long Thạnh là ấp có đông dân cư nhất và ấp Đồng Tranh là ấp có dân số thấp nhất. Mật độ dân số của xã là 33,5người/km2, so với mật độ dân số của huyện là 825người/km2 thì mật độ dân số của xã là thấp.
image
Long Hòa trong các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ (1961-1973). (24/02/2011)
Bị thất bại trong cuộc chiến tranh đông phương, đế quốc mỹ buộc phải thực hiện “ Chiến tranh đặc biệt” để chống lại phong trài đấu tranh cách mạng của nhân dân miền nam Việt Nam.
image
Long Hòa từ sau hiệp định Pari đến chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam 1973-1975. (23/02/2011)
Thất bại liên tiếp từ chiến tranh này đến chiến tranh khác trong cuộc xâm lược Việt Nam, buộc đế quốc Mỹ phải ký hiệp định Paris và rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam. Tuy đã buộc phải ký kết hiệp định Paris nhưng đế quốc Mỹ vẫn muốn duy trì bọn ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn hồng chia cắt lâu dài đất nước ta.
image
Chi bộ Đảng Long Thạnh, Đồng hòa, Tân Thạnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong những năm đầu sau giải phóng (4/1975-10/1977). (22/02/2011)
Sau 30 năm chiến tranh, cuộc chiến đã để lại những hậu quả hết sức nặng nề trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội mà chi bộ Đảng và nhân dân Long Hòa (Long Thạnh, Đồng Hòa, Tân Thạnh) phải ra sức khắc phục để tổ chức sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, giải quyết những vấn đề cấp bách về an ninh chính trị, trật tự xã hội.