title

Lãnh đạo xã Bình Khánh qua các thời kỳ.
Thứ ba, 02/11/2010, 16:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

  1. Bí thư Chi bộ (Đảng bộ) xã Bình Khánh:

 

 

Đ/c Tỳ Bá Ứng

Bí thư kiêm Chủ tịch UBKCHC xã trước năm 1975

Đ/c Nguyễn Thành Võ

Bí thư Chi bộ (1970 – 15/01/1975)

Đ/c Nguyễn Văn Trò

Bí thư Chi bộ (1975 – 1979)

 

 

Đ/c Thái Văn Chín

Bí thư Chi bộ (1979-1985)

Đ/c Hoàng Văn Lễ

Bí thư Chi bộ, Đảng bộ (1985-1987)

Đ/c Nguyễn Văn Đoàn

Bí thư Đảng bộ (1988-1991)

   

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Tư

Bí thư Đảng bộ (1991-1995), (2005-2007)

Đ/c Lê Văn Băng

Chủ tịch UBND (1988-1996)

Bí thư Đảng bộ (1996-1999)

Đ/c Nguyễn Văn Nho

Chủ tịch UBND (1997-1999)

Bí thư Đảng bộ (1999-2005)

 

2. Chủ tịch UBND xã Bình Khánh:

 

Đ/c Trần Văn Thương

Chủ tịch UBND (1977-1979)

Đ/c Nguyễn Văn Chắc

Chủ tịch UBND (1979-1981)

Đ/c Nguyễn Thị Yến

Chủ tịch UBND (1981-1987)

 

 


Đ/c Nguyễn Văn Thành

Chủ tịch UBND (1996-1997)

Đ/c Võ Thanh Bình

Chủ tịch UBND (1999-2004)

Đ/c Nguyễn Văn Thẳng

Chủ tịch UBND từ 2004 đến nay

Số lượng lượt xem: 395