title

Bình Khánh thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa giai đoạn 1996-2000.
Thứ ba, 15/11/2005, 16:15 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Trong 5 năm 1996-2000 Cần Giờ phải tập trung khai thác tiềm năng to lớn về kinh tế biển, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển mạnh mẽ ngư nghiệp bao gồm khai thác biển khơi và nuôi thuỷ sản, phát triển công nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu. Hình thành một số khu công nghiệp dọc tuyến sông Soài Rạp, Lòng Tàu; Khuyến khích sự đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp.

Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất nông nghiệp, kết hợp tốt giữa trồng trọt và chăn nuôi (gia súc, gia cam va thủy sản). Khai thác tối đa cảnh quan đặc sắc của Rừng Sác để phát triển ngành du lịch sinh thái, tham quan nghỉ dượng. Tiếp tục đầu tư, phát triển và chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ môi trường. Đi đôi với phát triển kinh tế phải tập trung giải quyết vấn đề bức xúc về xã hội, giảm hộ nghèo, nâng cao mức sống, chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân nâng cao trình độ dân trí; giữ vững an ninh quốc phòng. Tích cực xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Phấn đấu từng bước xây dựng huyện Cần Giờ trở thành trung tâln kinh tế biển của TP.HCM.

* Năm chương trình trọng điểm:

Chương trình công nghiệp hoá và từng bước hiện đại hoá một số ngành kinh tế chủ yếu; chương trình kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị mới (thực hiện các dự án về giao thông, nước, điện); chương trình khai thác, sử dụng có hiệu quả đất hoang, bãi bồi ven sông ven biển và mặt nước trên địa bàn Huyện; chương trình giảm hộ nghèo, nâng cao mức sống nhân dân; chương trình nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực.

Kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội trong kế hoạch 5 năm 1996 -2000 của Huyện.

Kinh tế của huyện tiếp tục giữ được sự ổn định và có bước tăng trưởng khá. Cơ bản đã định hình phương hướng sản xuất, tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, phù hợp với quy hoạch và đúng định hướng, thể hiện rõ thế mạnh tiềm năng kinh tế của huyện. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng có bước phát triển rõ nét tạo sự biến đổi sâu sắc bộ mặt của huyện. Đã có đường bộ nối liền 7 xã, công trình cầu Dần Xây, trải nhựa tuyến đường Nhà Bè - Cần Giờ sắp hoàn thành, hệ thống lưới điện, bưu điện hoàn chỉnh. Lĩnh vực văn hoá - xã hội cũng có được những thành tựu rất quan trọng.

Chương trình giảm hộ nghèo, nâng cao mức sống nhân dân, trong 5 năm đã giúp cho 2.500 hộ vượt nghèo, giảm tỷ lệ hộ xóa đói giảm nghèo từ 42% đầu nhiệm kỳ xuống ước còn 22% vào cuối năm 2000. Công tác chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm, tỷ lệ phát triển dân sốt nhiên giảm còn l,14% năm 2000. Chương trình ''Nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực'', lĩnh vực giáo dục - đào tạo của huyện đã có những kết quả tương đối toàn diện. Đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và xoá mù chữ, chất lượng giáo dục mỗi năm đều có sự tiến bộ. Đời sống văn hoá cơ sở được xây dựng và nâng lên. Các hoạt động lễ hội, văn hoá dân gian phát triển đúng hướng. Đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các tệ nạn mê tín dị đoan. Cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục thể thao cũng được đầu tư, đáp ứng một phần quan trọng cho nhu cầu của nhân dân trong huyện.

Về nhân sự lãnh đạo: năm 1996, sau đại hội VII của huyện Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Văn Tư được phân công làm Phó Ban dân vận kiêm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Huyện. Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên ở cơ sở Đảng cấp xã (1996-2000) đã bầu BCH Đảng bộ gồm 7 đồng chí: Lê Văn Băng (Bí thư), các đảng ủy viên gồm: Phạm Văn Rừng, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Tư (Tư Mọi), Huỳnh Văn Hết, Nguyễn Văn Thẳng và Nguyễn Văn Nho. Đồng chí Nguyễn Văn Thành được cử làm quyền. chủ tịch xã. Sự trưởng thành của Đảng bộ thể hiện phần lớn cán.bộ chủ chốt là cư dân Bình Khánh phấn đấu trưởng thành, không những đảm nhiệm công việc tại xã mà còn tăng cường cán bộ công tác tại Huyện. Đảng bộ có 42 đảng viên, phân theo 07 ấp, áp dụng mô hình Bí thư chi bộ ấp ứng cử Trưởng ban ấp (đo người dân bầu trực tiếp theo qui chế dân chủ cơ sở): Hệ thống chính quyền Xã, Ấp ngày càng được kiện toàn, cán. bộ có nghiệp vụ và trình độ nói chung được nâng lên trong tiến trình đào tạo thực tế và học tập ở trường lớp Đến tháng 11 năng 1997, đồng chí Nguyễn Văn Nho được phân công làm Chủ tịch) UBND xã, đồng chí Nguyễn Văn Thành được Huyện điều động phân công nhiệm vụ mới làln Phó phòng Lao động Thương binh Xã hội phụ trách xóa đói giảm nghèo, đồng chí Dương Văn Dũng làm Phó Chủ tịch UBND xã.

Tại Bình Khánh lãnh đạo về mặt kinh tế đời sống trong 5 năm 1996-2000 có bước chuyển tích cực:

Năm 1996 lần đầu tiên diện tích trồng lúa đạt 2155 ha, song do bị nấng hạn,… dịch sâu rầy và mưa bão liên tục gây thiệt hại nặng trên 60% nên năng suất bình quân chỉ đạt 126 tấn/ha. Mô hình bao bờ nuôi tôm, cá trên ruộng lúa có hấp đẫn trước thực trạng cây lúa nhiều rủi ro; bên cạnh đó việc chăn nuôi phát triển vật hơn 60.000 con (10% là vịt đẻ) gà 12.000 con, heo 6.000 con. Trong thai vụ mùa 1998-1999 diện tích trồng lúa giảm từ 20-40 ha do nông dân hưởng ứng chủ trương chuyển.đổi cơ cáu sản xuất nông nghiệp làm thủy lợi nội đồng. Công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật được chú ý quan tâm, việc đầu tư giống lúa mới tăng hàng năm từ 20%- 40% diện tích tình hình sản xuất lúa năng suất thấp (nam 1996 bình quân l,26 tấn/ha giảm 50% so với năm 1995, năln 1997 tương đối ổn định 2,86 tấn/ha; tăm 1998 đạt 0,953 tấn/ha, năm 1999 đạt l,26 tấn/ha).

Đến năm 2000, đất trồng lúa còn 1.960 ha, 400 ha được bà con nông dân bao bờ nuôi tôm sú tăng hơn năm trước gần 8 lần (vụ tôm trước chỉ có 51 ha/ 72 hộ thân nuôi, thu lãi 20-30 triệu đồng/ hộ), ý thức việc chuyển cây trồng sang nuôi tôm ngày càng rõ nét, thu lợi rất cao. Trong hai vụ nuôi tôm 1998-1999 và 1999-2000 đạt kết quả 80% số hộ thả nuôi có lời. Số hộ thả nuôi, năm 1999-2000 tăng gấp 6 lần so với năm 1998-1999 và năm 1998-1999 có 12 hộ, năm 1999-2000 có 72 hộ), mô hình này có xu hướng phát triển nhanh trong những năm tới. (chăn nuôi phát triển ổn định tạo nguồi thu nhập quan trọng cho các hộ dân, mô hình VAC và RAC kết hợp nuôi tôm đã thực sự thuyết phục mọi người một bước ngoặt trong đa dạng hóa trong sản xuất nóng nghiệp. Cây lâm nghiệp như dừa lá đạt 35 ha, cây cói đạt 58 ha, 18 hộ trồng trong, diện tích 13,38 ha từ chương trình do FADO tài trợ vốn. một dạng hình thức nông nghiệp hiện đại gắn với công nghiệp chế biến và thương nghiệp từng bước hình thành. Thuế công thương nghiệp đựng hàng đầu trong nguồn thu gấp đôi thuế nông nghiệp (nguồn thu chủ yếu trước đây).

Công cuộc vận động giải quyết đói nghèo được tiến hành liên tục trong các năm. Năm 2000 có 602 hộ vay chuẩn nghèo (67 hộ được vay từ quỹ xóa đói giảm nghèo số tiền lên đến 302 triệu đồng), toàn xã còn 503 hộ nghèo. Trong 5 năm, các chương trình sử dụng vốn quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, vốn xóa đói giảm nghèo được đầu tư với số tiền l,151 tỷ đồng; kết quả có 175 hộ vượt lên khá, 448 hộ ổn định đời sống. Nhìn chung, Xã cơ bản đạt chỉ tiêu giảm nghèo, tuy tiên công tác quản lý sử dụng vốn chưa chặt chẽ, nợ quá hạn chiếm tỷ lệ cao.

Sự nghiệp giáo dục phát triển mạnh: 3 cấp học và mẫu giáo; trường lớp khang trang, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Năm 1996, xã tập trung chương trình xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học đạt chuẩn quốc gia, quan tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu vận động trẻ ra lớp (trẻ 6 tuổi vào lớp l đạt 99,47%, trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 85,4%, trẻ từ 6 -14 tuổi ra lớp đạt 94,3%), chất lượng thi tốt nghiệp các cấp đạt tỷ lệ năm sau cao hơn năm trước. Sự gắn bó giữa nhà trường, gia đình và xã hội, huy động mọi nguồn lực tham gia và phát triển sự nghiệp giáo dục được thực hiện chu đáo hơn góp phần quan trọng trong phát triển sự nghiệp giáo dục ở Bình Khánh, nguồn nhân lực tri thức cho tương lai của xã và huyện.

Các hoạt động văn hóa: thể dục thể thao được quan tâm phát triển, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Các đội nhóm sinh hoạt phát huy tác dụng tốt nhất là các ngày lễ, tết, hoặc hoạt động hè hằng năm. Phương tiện thông tin đại chúng phát triển cả chiều rộng ìẫn chiều sâu thông qua việc đầu tư xây dựng và chương trình xóa đói thông tin của Thành phố quản lý tốt các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn. Đăng ký xây dựng 1 ấp văn hóa vào tháng 12 năm 1998, phấn đấu công nhận đạt chuẩn năm 2000. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư có 2.439 hộ đăng ký tham gia. Công tác chăm lo cho hộ chính sách, xã hội nghèo được thương xuyên chú ý đúng chế độ xem xét khách quàn đúng đối tượng: trong hiện kỳ đã xây dựng 23 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa chống dột cho diện chính sách 58 căn nhà, xây dựng l09 căn nhà tình thương cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở' Công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, các hoạt động khám và điều trị bệnh miễn phí mở rộng, chương trình tiêm chủng mở rộng đạt kết quả cao, tình hình dịch bệnh thấp tập trung triển khai các biện pháp kế hoạch hóa gia đình và các hoạt động vì trẻ em khá tốt. Tinh hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định và được giữ vững. Cát biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm được tăng cường nhất là tệ nạn xã hội, tiếp tục củng cố mạng lưới an ninh cơ sở, chia tách và thành lập ấp mọi, chia tổ nhân dân và từng bước nâng cao chất lượng quản lý địa bàn tốt hơn so với trước. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Liên tịch giữa các ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật. Mặc dù tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn diễn biến phức tạp nhưng số vụ phạm pháp hình sự giảm, phong để xảy ra trọng án, ngăn chặn và phát hiện xử lý kịp thời các vụ vi phạm. Công tác tuyển quân hàng năm được lãnh đạo chức thực hiện tết hoàn thành chỉ tiêu; hoàn thiện phương án tổ chức diễn tập phòng thủ đối phó với diễn biến hòa bình đạt yêu.cầu, tiếp tục xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, quản lý quân dự bị động viên.

Về công tác xây dựng lực lượng chính trị:

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên được tăng cường, nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, đảm bảo sinh hoạt tư tưởng trong sinh hoạt của Đảng bộ, chi bộ, tổ chức nghe báo cáo thời sự định kỳ, nắm bắt điện biến tư tưởng trong quần chúng để kịp thời tuyên truyền, giải thích, giáo dục, thuyết phục. Qua đó nâng cao nhận thức tạo chuyển biến về tư tưởng trong cán bộ đảng viên và sự thống nhất trong quá trình thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Thực hiện cuộc vận động đổi mới và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 và Trung ương 6 (lần 2), nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, các chi bộ tiếp tục cụ thể hóa các Quy định 84, 326 của Thành ủy về chức năng và nhiệm vụ và tổ chức của chi bộ ấp, duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở: Qua phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh 4 năm liền 1995, 1996, 1997, 1998; có 7 chi bộ ấp đạt từ khá trở lên; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách tăng hàng năm (năm 1996 đạt 76%, năm 1997 đạt 90,2%, năm 1998 đạt 95,2%, năm 1999 đạt 100%).

Công tác phát triển được 13 đảng viên mới (chỉ tiêu là 10 đảng viên) hầu hết từ lực lượng Đoàn Thanh niên, tổ nhân dân; chất lượng được nâng lên đáng kể. Bấy giờ các chi bộ đang quản lý 25 đối tượng Đảng.

Đảng bộ xã có 7 chi bộ trực thuộc với 46 đảng viên trong đó có 4 đảng viên là nữ, phân công đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ theo địa bàn cư trú và đặc thù của từng bộ; tiếp tục thực hiện mô hình Bí thưchi bộ kiêm trưởng an nhân: dân ấp ở 5-7 ấp, phân công công an viên phụ trách ấp kiêm phó ban nhân dân ấp, củng cố nâng cao dần chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể và tổ nhân dân. Công tác cán bộ ổn định, bố trí cán bộ có năng lực phẩm chất đạo đức vào các chức (lanh chủ chốt, chức danh chuyên môn phù hợp với quy hoạch. Công tác đào tạo, bồi lượng cán bộ được quan tâm thực hiện (có 2 đồng chí trình độ đại học 9 đồng chí trung cấp quản lý nhà nước và bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cán bộ đoàn thể từ xã đến ấp hàng năm).

Phương thức lãnh đạo điều hành được cải tiến, Đảng bộ, chi bộ hoạt động theo quy chế, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo tính đoàn kết thống nhất trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, tôn trọng và phát huy vai trò của cơ quan nhà nước và các đoàn thể. Công tác kiểm tra Đảng được quan tâm thường xuyên, không để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng.

Sau thắng lợi của cuộc bầu cử Đại biểu HĐND khóa VIII, hoạt động của HĐND và. UBND xã đi vào nề nếp, có hiệu lực và đúng pháp luật trên cơ sở sắp xếp bố trí cán bộ, thực hiện quy chế tổ chức, quy chế dân chủ cơ sở, tiếp tục cải tiến thủ tục hành chính, thực hiện quy chế tổ chức tiếp công dân, giải quyết kịp thời các khiếu nại - tốcáo đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Ngày 11-3-1998, địa giới hành chính xã từ 4 ấp phân thành 7 ấp công việc quản lý địa bàn vâ dân cư chặt chẽ hơn.

Tập trung củng cố Đoàn thanh niên, tạo điều kiện hoạt động, cải tiến phương thức tập hợp thanh niên thông qua việc đầu tư các công trình phúc lợi xã hội, giải quyết việc làm, củng cố các đội nhóm làm ăn kinh tế, văn hóa, thể dục thể thao và chăm lo cho đối tượng thiếu niên nhi đồng. Công tác giới thiệu đoàn viên ưa tú cho Đảng xét kết nạp có chuyển biến tích cực. Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động gắn với tổ hội đoàn ở ắp và những vấn đề thiết thực đối với quẩn chúng, coi trọng sự đoàn kết, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, thực hiện Quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Củng cố tổ chức cán bộ chuyên trách, kiện toàn hệ thống các chi tổ hội, đoàn ở ấp của từng đoàn thể. Hầu hết các đoàn thể đã phát huy hiệu quả thông qua hoạt động các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, ph.áp luật của Nhà nước, thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, các mô hình kính tế có hiệu quả, chăm lo đời sống, nhà ở cho hộ nghèo, các phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa… đạt nhiều kết quả khả quan mang ý nghĩa chính trị hết sức thiết thực.

Số lượng lượt xem: 324