Cần Giờ (Duyên Hải cũ) cách đây 35 năm (25/02/2013)
Xin được trở lại với cái tên cũ là Duyên Hải trong bài viết này, để nhớ cái thời gian khó của cuộc kháng chiến chống thực dân Mỹ cứu nước nơi vùng đất sình lầy ngập mặn này, và cũng để nhớ những tháng ngày xây dựng huyện biển xa xôi của TP.HCM.
Một số kinh nghiệm và bài học thực tiễn. (13/12/2011)
Nguồn lực phát triển: Biến tiềm năng phong phú đa dạng thành khả năng vật chất thực sự phát triển kinh tế là nổ lực xuyên suốt tiến trình chuyển biến xã hội của huyện: Trước hết là khai thác tiềm năng đất nông nghiệp, thể hiện trong giai đoạn đầu phục hóa, mở rộng diện tích trồng trọt, đỉnh cao vào năm 1982-1983 với 5.500 ha đất trồng lúa, ...
Những sinh hoạt tín ngưỡng - văn hóa dân gian miền biển (10/06/2011)
Cũng như các địa phương miền biển khác, lễ hội dân gian Cần Thạnh cũng hướng tới những đối tượng thiêng liêng. Đó là những hình ảnh, những biểu tượng hội tụ và kết tinh những phẩm chất cao đẹp của những người đi tiên phong khai hoang mở làng mở nước, anh dũng chống giặc ngoại xâm, hay có công chống thiên tai, cải tại thiên nhiên, xây dựng cuộc sống…
Về xây dựng nông trường trên đất rừng huyện Duyên Hải (03/06/2011)
Từ cuối năm 1978, thành phố chủ trương giao cho các quận nội thành và một số ngành liên quan tổ chức xây dựng các nông trường trên đất rừng hoang vắng của Duyên Hải. Tổng kết xây dựng nông trường trên địa bàn Duyên Hải vào tháng 3/1985, đánh giá quá trình thực hiện chủ trương xây dựng các nông trường và trường giáo dục cải tạo của các quận nội thành và ban ngành trên đất Rừng Sác ngập mặn. 18 đơn vị gồm: 12 nông trường có cơ cấu kinh tế ngư – lâm (quận 4, 5, 6, 8, 10, 11, quận Tân Bình, Gò Vấp, Phú Nhuận, Thanh niên, Xí nghiệp nuôi trồng Duyên Hải, Xí nghiệp nuôi tôm Nước Vân), 01 nông trường cơ cấu kinh tế nông – ngư – lâm (Nông trường Thanh niên xung phong), 01 nông trường nông – ngư (nông trường quận 3), 01 lâm trường (Duyên Hải), 02 trường giáo dục cải tạo (quận 1 và Sở Lao động Thương binh và Xã hội)
Xây dựng lực lượng chính trị (16/05/2011)
Trong công tác xây dựng đảng: đảng bộ chú ý giáo dục quán triệt các chủ trương, đường lối của đảng, nhiệm vụ của địa phương, kết hợp phổ biến kinh nghiệm thông qua thực tiễn hoạt động, rút ra bài học từ những khuyết điểm, tiêu cực phát sinh. Kết quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã làm cho cán bộ, đảng viên nâng cao một bước về năng lực công tác, củng cố phẩm chất đạo đức. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận sa sút ý chí phẩm chất, thiếu vững vàng trước khó khăn, làm giảm lòng tin nơi quần chúng. Tồn tại trong công tác chính trị, tư tưởng của đảng bộ là chưa chủ động, kịp thời, việc quán triệt các chủ trương đường lối chưa sâu sắc, chưa tổng kết tốt các kinh nghiệm sáng tạo trong tổ chức thực tiễn, chưa nhạy bén góp phần ngăn ngừa những sai sót, khuyết điểm mới phát sinh trong từng chi bộ.