Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Hoạt động chỉ đạo điều hành times .

image
Siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/6/2021 của UBNDTP (20/06/2021)
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/6/2021 của UBNDTP về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM, Ngày 20/6/2021, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 3046/UBND về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
image
Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 (15/06/2021)
Ngày 14 tháng 6 năm 2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Nghị quyết số 100/NQ-UBBC về xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026.
image
Thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị Nhà nước đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. (04/06/2021)
Ngày 04 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 2629/UBND về thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị Nhà nước đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.
image
Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021-2026 (03/06/2021)
Ngày 31 tháng 5 năm 2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ-UBBC về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021-2026.
image
Cần Giờ vẫn cần phát triển xứng với tiềm năng vốn có (25/04/2021)
Tại buổi làm việc buổi chiều ngày 24/4, sau chuyến khảo sát thực tế và lắng nghe các chuyên gia phân tích về sự phát triển huyện Cần Giờ, đồng chí Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên bày tỏ vui mừng trước nỗ lực của huyện trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, khi hoàn thành các chỉ tiêu về phủ kín điện lưới, phát triển đường giao thông nông thôn, trường học…
image
Kế hoạch Thực hiện Chương trình cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số môi trường kinh doanh trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025 (22/03/2021)
Ngày 19/3/2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 1215/KH-UBND về thực hiện Chương trình cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số môi trường kinh doanh trên địa bàn huyệngiai đoạn 2020 - 2025
image
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Cần Giờ (12/01/2021)
Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Cần Giờ
image
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả để khuyến khích nhân rộng trên địa bàn huyện (30/11/2020)
Ngày 30/11/2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 6423/KH-UBND về tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả để khuyến khích nhân rộng trên địa bàn huyện
image
Hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn (05/06/2020)
Ngày 05/6/2020, Đồng chí Nguyễn Văn Nho - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện đã chủ trì hội nghị giao ban chuyên đề giữa TT.HĐND huyện với TT.HĐND các xã, thị trấn về “Cách làm, kinh nghiệm trong giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri”.
image
Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch UBND huyện với nhân dân trên địa bàn huyện trong năm 2020 (08/03/2020)
Ngày 05 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 879/KH-UBND về tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch UBND huyện với nhân dân trên địa bàn huyện trong năm 2020