Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Hoạt động chỉ đạo điều hành times .

image
Lịch làm việc tuần 09 từ ngày 01/3/2021 đến ngày 06/3/2021 (27/02/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 01/3/2021 đến ngày 06/3/2021
image
Lịch làm việc tuần 08 từ ngày 22/02/2021 đến ngày 27/02/2021 (20/02/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 22/02/2021 đến ngày 27/02/2021 (Cập nhât ngày 21/02/2021)
image
Lịch làm việc tuần 06,07 từ ngày 08/02/2021 đến ngày 20/02/2021 (06/02/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 08/02/2021 đến 20/02/2021
image
Lịch làm việc tuần 05 từ ngày 01/02/2021 đến ngày 06/02/2021 (31/01/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 01/02/2021 đến ngày 06/02/2021
image
Lịch làm việc tuần 04 từ ngày 25/01/2021 đến ngày 30/01/2021 (23/01/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 25/01/2021 đến ngày 30/01/2021
image
Lịch làm việc tuần 03 từ ngày 18/01/2021 đến ngày 23/01/2021 (16/01/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 18/01/2021 đến ngày 23/01/2021
image
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Cần Giờ (12/01/2021)
Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Cần Giờ
image
Lịch làm việc tuần 02 từ 11/01/2021 đến 17/01/2021 (09/01/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 11/01/2021 đến 17/01/2021
image
Lịch làm việc tuần 01 năm 2021 (03/01/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 04/01/2021 đến ngày 09/01/2021
image
Lịch làm việc tuần 53 từ 28/12/2020 đến ngày 02/01/2021 (Cập nhật ngày 27/12/2020) (27/12/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 28/12/2020 đến ngày 02/01/2021