Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Hoạt động chỉ đạo điều hành times .

Lịch làm việc tuần 40 từ 28/9/2020 đến 04/10/2020 (25/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 28/9/2020 đến 04/10/2020
Lịch làm việc tuần 39 từ 21/9/2020 đến 26/9/2020 (18/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 21/9/2020 đến 26/9/2020
Lịch làm việc tuần 38 từ 14/9/2020 đến 19/9/2020 (11/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 14/9/2020 đến 19/9/2020
Lịch làm việc tuần 37 từ 07/9/2020 đến 12/9/2020 (05/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 07/9/2020 đến 12/9/2020
Lịch làm việc tuần 36 từ 31/8/2020 đến 05/9/2020 (29/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 31/8/2020 đến 05/9/2020
Lịch làm việc tuần 35 từ 24/8/2020 đến 29/8/2020 (21/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 24/8/2020 đến 29/8/2020
Lịch làm việc tuần 34 từ 17/8/2020 đến 22/8/2020 (14/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 17/8/2020 đến 22/8/2020
Lịch làm việc tuần 33 từ 10/8/2020 đến 15/8/2020 (08/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 10/8/2020 đến 15/8/2020
Lịch làm việc tuần 32 từ 03/8/2020 đến 09/8/2020 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 03/8/2020 đến 09/8/2020
Lịch làm việc tuần 31 từ 27/7/2020 đến 01/8/2020 (24/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 27/7/2020 đến 01/8/2020