Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Hoạt động chỉ đạo điều hành times .

image
Tổ chức Hội nghị tập huấn chính quyền số, doanh nghiệp số và kỹ năng quản trị cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Cần Giờ (07/06/2022)
Nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chương trình chuyển đổi số; nâng cao kỹ năng quản trị, năng suất và chất lượng lao động cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn chính quyền số, doanh nghiệp số và kỹ năng quản trị cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 3025/KH-UBND ngày 07/6/2022.
image
image
Thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” trên địa bàn huyện Cần Giờ (08/03/2022)
Ngày 07 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch sô 023/KH-UBND về Tổ chức thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị,cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” trên địa bàn huyện Cần Giờ.
image
Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí CT.UBND huyện với nhân dân trên địa bàn huyện trong năm 2022 (21/02/2022)
Ngày 21/02/2022, UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với nhân dân trên địa bàn huyện trong năm 2020 tại Kế hoạch số 757/KH-UBND.
image
Triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022 trên địa bàn huyện Cần Giờ (21/02/2022)
Ngày 21/02/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 746/KH-UBND về triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022 trên địa bàn huyện Cần Giờ
image
image
image
Lịch làm việc tuần 01 năm 2022 (PH1-6.00) (01/01/2022)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện từ ngày 03/01/2022 đến ngày 08/01/2022
image
Lịch làm việc tuần 52 năm 2021 (PH2-16.00) (27/12/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021
image
Lịch làm việc tuần 51 năm 2021 (PH3-21.00) (20/12/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện từ ngày 120/12/2021 đến ngày 25/12/2021