Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Hoạt động chỉ đạo điều hành times .

image
Lịch tiếp công dân Quý IV năm 2023 (29/09/2023)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Quý IV năm 2023.
image
Phối hợp tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2023 và kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, 10 năm được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia (22/09/2023)
Ngày 21/9/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 6782/KH-UBN về phối hợp tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2023 và kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, 10 năm được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
image
Tổ chức thông tin, tuyên truyền về chủ trương sắp xếp khu phố theo quy định của Trung ương trên địa bàn huyện (18/09/2023)
Ngày 18/9/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 6642/KH-UBND về việc tổ chức thông tin, tuyên truyền về chủ trương sắp xếp khu phố theo quy định của Trung ương trên địa bàn huyện.
image
Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Cần Giờ (12/09/2023)
Ngày 12/9/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 6373/KH-UBND về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Cần Giờ.
image
Báo cáo kết quả của Đoàn bồi dưỡng về công tác xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến điểm đến du lịch, phát triển du lịch thông minh tại Úc năm 2023 (21/08/2023)
Căn cứ Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30 tháng 4 năm 2023 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
image
Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn huyện Cần Giờ đến năm 2025 (16/08/2023)
Ngày 16/8/2023, UBND đã ban hành Kế hoạch số 5515/KH-UBND nhằm Tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 2784/KH-UBND ngày 23/6/2023 của UBND Thành phố về thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025
image
Về treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023 (15/08/2023)
Ngày 14 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 5455/TB-UBND về treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023.
image
Lịch tiếp công dân Quý III năm 2023 (28/06/2023)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Quý III năm 2023.
image
Triển khai thực hiện các mô hình điểm tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện Cần Giờ (20/06/2023)
Ngày 20/6/2023, UBND đã ban hàng Kế hoạch số 3982/KH-UBND nhằm Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp, xây dựng các “Mô hình điểm” về chuyển đổi sổ để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06, Chỉ thị số 05/CT-TTg tại huyện Cần Giờ trong năm 2023 và các năm tiếp theo và các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện (Kế hoạch số 1666/KH-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2022 và Kế hoạch số 2632/KH-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2023); Phát huy vai trò của Tổ công tác triển khai Đề án 06 tại cơ sở là “hạt nhân” trong hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số. Nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số phù hợp, thống nhất với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Khảo sát, đánh giá để tận dụng hạ tầng sẵn có, triển khai đồng bộ các giải pháp giúp người dân được hưởng những tiện ích từ Đề án 06 một cách thiết thực nhất. Quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo hiệu quả, an ninh, an toàn và bảo mật bí mật thông tin công dân; tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
image
Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DCCI) trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023 (09/06/2023)
Ngày 09/6/2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3748/KH-UBND về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DCCI) trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023 nhằm tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện; Cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh của kinh tế huyện, bảo đảm các loại thị trường được vận hành đầy đủ, thông suốt; Nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, tạo sự đột phá trong cải cách hành chính nhằm xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi, thu hút nhà đầu tư tham gia đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh ở huyện.