Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Hoạt động chỉ đạo điều hành times .

image
Lịch làm việc tuần 03 từ ngày 18/01/2021 đến ngày 23/01/2021 (16/01/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 18/01/2021 đến ngày 23/01/2021
image
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Cần Giờ (12/01/2021)
Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Cần Giờ
image
Lịch làm việc tuần 02 từ 11/01/2021 đến 17/01/2021 (09/01/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 11/01/2021 đến 17/01/2021
image
Lịch làm việc tuần 01 năm 2021 (03/01/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 04/01/2021 đến ngày 09/01/2021
image
Lịch làm việc tuần 53 từ 28/12/2020 đến ngày 02/01/2021 (Cập nhật ngày 27/12/2020) (27/12/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 28/12/2020 đến ngày 02/01/2021
image
Lịch làm việc tuần 52 từ 21/12/2020 đến 26/12/2020 (19/12/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 21/12/2020 đến 26/12/2020
image
Lịch làm việc tuần 51 từ 14/12/2020 đến 19/12/2020 (12/12/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 14/12/2020 đến 19/12/2020
image
Lịch làm việc tuần 50 từ 07/12/2020 đến 12/12/2020 (05/12/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 07/12/2020 đến 12/12/2020
image
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả để khuyến khích nhân rộng trên địa bàn huyện (30/11/2020)
Ngày 30/11/2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 6423/KH-UBND về tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả để khuyến khích nhân rộng trên địa bàn huyện
image
Lịch làm việc tuần 49 từ 30/11/2020 đến 05/12/2020 (28/11/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 30/11/2020 đến 05/12/2020