Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Hoạt động chỉ đạo điều hành times .

image
Lịch làm việc tuần tuần 39 năm 2021 (25/09/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 27/9/2021 đến ngày 02/10/2021
image
Lịch làm việc tuần tuần 38 năm 2021 (18/09/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 20/9/2021 đến ngày 25/9/2021
image
Lịch làm việc tuần tuần 37 năm 2021 (12/09/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 13/9/2021 đến ngày 18/9/2021
image
Lịch làm việc tuần tuần 36 năm 2021 (05/09/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 06/9/2021 đến ngày 11/9/2021
image
Lịch làm việc tuần tuần 35 năm 2021 (29/08/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 30/8/2021 đến ngày 04/9/2021 (cập nhật 17h ngày 29/8/2021)
image
Lịch làm việc tuần tuần 34 năm 2021 (22/08/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 23/8/2021 đến ngày 28/8/2021
image
Lịch làm việc tuần tuần 33 năm 2021 (15/08/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 16/8/2021 đến ngày 21/8/2021
image
Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn trên địa bàn huyện (lần 1) (14/08/2021)
Nhằm đảm bảo tiêm vắc xin (mũi 2) phòng Covid-19 cho những người đã tiêm (mũi 1) đủ thời gian theo quy định, đồng thời tăng cường hiệu quả phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh; hướng đến mục tiêu của Thành phố là đẩy lùi và kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15/9/2021; UBND huyện xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn trên địa bàn huyện (lần 1) từ ngày 16/8 đến ngày 28/8/2021 tại Kế hoạch số 4234/KH-UBND.
image
Tuyên truyền kế hoạch bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu trên hệ thống thông tin cơ sở (11/08/2021)
Căn cứ Công văn số 1625/STTTT-BC ngày 29/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, UBND huyện vừa có ý kiến chỉ đạo một số nội dung về tuyên truyền kế hoạch bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu trên hệ thống thông tin cơ sở cho các đơn vị tại Công văn số 4157/UBND.
image
Lịch làm việc tuần tuần 32 năm 2021 (08/08/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 09/8/2021 đến ngày 14/8/2021