Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Hoạt động chỉ đạo điều hành times .

image
Phối hợp tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2023 và kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, 10 năm được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia (22/09/2023)
Ngày 21/9/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 6782/KH-UBN về phối hợp tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2023 và kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, 10 năm được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
image
Tổ chức thông tin, tuyên truyền về chủ trương sắp xếp khu phố theo quy định của Trung ương trên địa bàn huyện (18/09/2023)
Ngày 18/9/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 6642/KH-UBND về việc tổ chức thông tin, tuyên truyền về chủ trương sắp xếp khu phố theo quy định của Trung ương trên địa bàn huyện.
image
Báo cáo kết quả của Đoàn bồi dưỡng về công tác xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến điểm đến du lịch, phát triển du lịch thông minh tại Úc năm 2023 (21/08/2023)
Căn cứ Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30 tháng 4 năm 2023 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
image
Về treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023 (15/08/2023)
Ngày 14 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 5455/TB-UBND về treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023.
image
Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DCCI) trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023 (09/06/2023)
Ngày 09/6/2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3748/KH-UBND về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DCCI) trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023 nhằm tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện; Cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh của kinh tế huyện, bảo đảm các loại thị trường được vận hành đầy đủ, thông suốt; Nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, tạo sự đột phá trong cải cách hành chính nhằm xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi, thu hút nhà đầu tư tham gia đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh ở huyện.
image
Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư ấp Bình Phước, xã Bình Khánh (09/06/2023)
Ngày 09/6/2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3705/KH-UBND về tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư ấp Bình Phước, xã Bình Khánh nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các giải pháp thoát nạn, các phương pháp, biện pháp sơ cấp cứu ban đầu của các lực lượng phối hợp để chủ động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời, có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy nổ xảy ra; Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư, hậu cần tại chỗ. Nâng cao năng lực điều hành chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có nhiều lực lượng, phương tiện tham gia xử lý đối với các đám cháy lớn tại khu dân cư thường xuyên có lượng người tập trung đông. Khi xảy ra cháy đường đi, lối thoát nạn bị khói phủ kín tầm nhìn của con người gây khó khăn trực tiếp cho công tác tổ chức thoát nạn, cứu nạn và chữa cháy. Do đó, công tác phòng cháy tốt, cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy kịp thời khi sự cố cháy nổ xảy ra trong khu dân cư tập trung đông người phải được đặc biệt quan tâm và đặt lên hàng đầu; Tăng cường phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chủ động giải quyết kịp thời các sự cố cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ đặc biệt là lực lượng phòng cháy chữa cháy khu dân cư trong việc thao tác, vận hành sử dụng thành thạo phương tiện được trang bị. Xử lý kịp thời có hiệu quả các sự cố cháy từ khi phát sinh góp phần giảm thiểu thiệt hại.
image
Tổ chức “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023 (05/05/2023)
Ngày 04/5/2023, tổ chức “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023 theo Kế hoạch số 2739/KH-UBND nhằm Nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp và tổ chức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ; Rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí, đơn giản các thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
image
Triển khai thực hiện tuyên truyền “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý 26/6” năm 2023 (26/04/2023)
Ngày 26/04/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 2612/KH-UBND Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong tham gia đấu tranh xây dựng môi trường xã hội lành mạnh không có tệ nạn ma tuý tại cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện; quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy, người cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng, hạn chế tỷ lệ tái nghiện; Thông qua các hoạt động truyền thông góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và của mỗi cá nhân, gia đình về công tác phòng, chống ma tuý và tác hại của tệ nạn ma túy để từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, tạo sự chuyển biến về nhận thức trách nhiệm giúp đỡ người nghiện ma tuý xoá bỏ mặc cảm, giải quyết việc làm phù hợp để họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, xây dựng xã hội lành mạnh, thân thiện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
image
Triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện năm 2023 (26/04/2023)
Ngày 26/04/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 2632/KH-UBND nhằm thúc đẩy triển khai thực hiện Đề án 06 với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ ở tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương trên địa bàn huyện nhằm thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2023 mà Thành phố đã đề ra “Nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ công, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”. Đồng thời phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể trong ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử để phục vụ 05 nhóm tiện ích gồm: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Phục vụ công tác dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.
image
Về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2023. (18/04/2023)
Ngày 11 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 2103/TB-UBND về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2023.