Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Hoạt động chỉ đạo điều hành times .

Lịch làm việc tuần 33 từ 10/8/2020 đến 15/8/2020 (08/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 10/8/2020 đến 15/8/2020
Lịch làm việc tuần 32 từ 03/8/2020 đến 09/8/2020 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 03/8/2020 đến 09/8/2020
Lịch làm việc tuần 31 từ 27/7/2020 đến 01/8/2020 (24/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 27/7/2020 đến 01/8/2020
Lịch làm việc tuần 30 từ 22/7/2020 đến 26/7/2020 (17/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 22/7/2020 đến 26/7/2020
Lịch làm việc tuần 29 từ 13/7/2020 đến 18/7/2020 (10/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 13/7/2020 đến 18/7/2020
Lịch làm việc tuần 28 từ 06/7/2020 đến 12/7/2020 (03/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 06/7/2020 đến 12/7/2020
Lịch làm việc tuần 27 từ 29/6/2020 đến 03/7/2020 (26/06/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 29/6/2020 đến 03/7/2020
Lịch làm việc tuần 26 từ 22/6/2020 đến 27/6/2020 (19/06/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 22/6/2020 đến 27/6/2020
Lịch làm việc tuần 25 từ 15/6/2020 đến 20/6/2020 (13/06/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 15/6/2020 đến 20/6/2020
Lịch làm việc tuần 24 từ 08/6/2020 đến 13/6/2020 (06/06/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 08/6/2020 đến 13/6/2020