Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Hoạt động chỉ đạo điều hành times .

Lịch làm việc tuần 49 từ 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019 (29/11/2019)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019
Lịch làm việc tuần 48 từ 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019 (22/11/2019)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019
Lịch làm việc tuần 47 từ 18/11/2019 đến ngày 23/11/2019 (15/11/2019)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 18/11/2019 đến ngày 23/11/2019
Lịch làm việc tuần 46 từ 11/11/2019 đến ngày 16/11/2019 (08/11/2019)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện  từ 11/11/2019 đến ngày 16/11/2019
Lịch làm việc tuần 45 từ 04/11/2019 đến ngày 09/11/2019 (01/11/2019)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 04/11/2019 đến ngày 09/11/2019
Lịch làm việc tuần 44 từ 28/10/2019 đến ngày 02/11/2019 (25/10/2019)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 28/10/2019 đến ngày 02/11/2019
Lịch làm việc tuần 43 từ 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019 (18/10/2019)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019
Lịch làm việc tuần 42 từ 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019 (12/10/2019)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019
Lịch làm việc tuần 41 từ 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019 (04/10/2019)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019
Hội nghị giao ban Chuyên đề lần 3 giữa Thường trực Huyện uỷ với các Bí thư Chi, Đảng bộ cơ sở năm 2019 (02/10/2019)
Sáng ngày 02/10/2019 đồng chí Nguyễn Văn Tính - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chủ trì cuộc họp giao ban chuyên đề giữa Thường trực Huyện ủy với Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở năm 2019 tại hội trường Huyện ủy. Hội nghị giao ban còn có các Bí thư chi bộ trực thuộc các Đảng ủy ở huyện.