Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Hoạt động chỉ đạo điều hành times .

image
Công bố kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách huyện (27/02/2024)
Ngày 27 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 182/QĐ-UBND về công bố kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách huyện.
image
Công bố công khai kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách Thành phố (đợt 1) (27/02/2024)
Ngày 27 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-UBND về công bố công khai kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách Thành phố (đợt 1).
image
Công bố công khai điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Thành phố đầu tư dự án trên địa bàn huyện Cần Giờ (lần thứ 9) (27/02/2024)
Ngày 27 tháng 2 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 184/QĐ-UBND về công bố công khai điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Thành phố đầu tư dự án trên địa bàn huyện Cần Giờ (lần thứ 9).
image
Triển khai thực hiện Chỉ thị của UBND thành phố về chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (12/01/2024)
Nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2024 và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn với phương châm: “Tết an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh”; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, tạo khí thế phấn khởi hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; Thực hiện Công văn số 1262-CV/TU ngày 27/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn Thành phố, Công văn số 1268-CV/TU ngày 31/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn - năm 2024 và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 04/01/2024 của UBND thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh;
image
Tổ chức hoạt động Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025 (02/01/2024)
Ngày 02/01/2024, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 7/KH-UBND nhằm phòng ngừa và giảm tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác đối với sức khỏe cộng đồng, trật tự an toàn xã hội để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ổn định, bền vững.
image
Kết quả của Đoàn bồi dưỡng Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới thông minh (25/12/2023)
Ngày 25/12/2023, Sở Nội vụ thành phố vừa có báo cáo về Kết quả của Đoàn bồi dưỡng Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới thông minh tại Công văn số 7131/SNV-CCVC.
image
Tổ chức các hoạt động trong ngày 28/12/2023 Lễ kỷ niệm 45 năm ngày huyện Duyên Hải (Cần Giờ) sáp nhập Thành phố Hồ Chí Minh (21/12/2023)
Ngày 21/12/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 9378/KH-UBND nhằm tổ chức các hoạt động trong ngày 28/12/2023 Lễ kỷ niệm 45 năm ngày huyện Duyên Hải (Cần Giờ) sáp nhập Thành phố Hồ Chí Minh
image
Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm 62 năm Ngày Dân số Việt Nam năm 2023 (18/12/2023)
Ngày 18/12/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 9257/KH-UBND Nhằm tăng cường các hoạt động truyền thông về dân số theo tinh thần của Nghị quyết số 21- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới (Nghị quyết số 21-NQ/TW); Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 và các chương trình, kế hoạch đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước về công tác dân số, tạo sự ủng hộ của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và sự đồng thuận của dư luận xã hội, động viên các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia thực hiện chương trình dân số và phát triển; Truyền thông nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, chuyển đổi hành vi và ủng hộ tích cực của toàn xã hội trong việc giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội góp phần phát triển bền vững của Thành phố nói riêng và cả nước nói chung; Tăng cường sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các ban ngành, đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng và sự hợp tác, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân đối với công tác Dân số trên địa bàn huyện.
image
Tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho học viên và viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (14/12/2023)
Ngày 14/12/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 9190/KH-UBND nhằm động viên cán bộ, nhân viên thực hiện tốt công tác quản lý, điều trị nghiện và tạo động lực để học viên phấn đấu học tập, rèn luyện; Thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo huyện Cần Giờ đối với cơ sở cai nghiện ma túy và học viên của huyện Cần Giờ đang học tập, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy tổ chức các hoạt động “vui xuân - đón tết”.
image
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới trên địa bàn huyện (13/12/2023)
Ngày 13/12/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 9168/KH-UBND nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện, giúp công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp chặt chẽ thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; giữa thông tin đối ngoại với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa đối ngoại; giữa ngoại giao Nhà nước với đối ngoại của Đảng, đối ngoại Nhân dân; Mở rộng, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại để giới thiệu những chủ trương, chính sách, lịch sử, con người, văn hóa, thành tựu, tiềm năng thế mạnh của huyện Cần Giờ nhằm mời gọi các nhà đầu tư, kiều bào ở nước ngoài đến với huyện Cần Giờ; Thúc đẩy công tác truyền thông quảng bá hình ảnh huyện Cần Giờ theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố; Đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch, đặc biệt về các vấn đề biển đảo, biên giới, lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo; Nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân trên địa bàn huyện về công tác thông tin đối ngoại và các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai công tác thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển huyện, thành phố, đất nước trong giai đoạn mới, hoàn thành các mục tiêu chiến lược Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra.