Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Hoạt động chỉ đạo điều hành times .

image
Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão - năm 2023 (16/01/2023)
Ngày 05 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 33-TB/UBND về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão - năm 2023.
image
Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 (30/12/2022)
Ngày 27 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 7961/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2023.
image
Triển khai thực hiện công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện (13/10/2022)
Ngày 13/10/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 6112/KH-UBND nhằm đánh giá chính xác tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cần Giờ; Làm cơ sở giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất trong năm 2023; Xác định nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực trong năm 2023, phù hợp với khả năng đầu tư và huy động nguồn lực, tránh lãng phí trong việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.
image
Tổ chức Hội nghị tổng kết Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2022 (15/09/2022)
Ngày 15/09/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 5504/KH-UBND nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót trong công tác phối hợp tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2022 và rút ra bài học kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn trong Lễ hội Nghinh Ông năm 2023. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch số 4907/KH-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về phối hợp tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2022.
image
Triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn huyện năm 2022 (14/09/2022)
Ngày 14/09/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 5465/KH-UBND nhằm xây dựng nền tảng số tạo lập dữ liệu sức khỏe của người dân trên địa bàn để mỗi người dân biết về thông tin sức khỏe của mình và các cơ sở khám chữa bệnh có thông tin ban đầu của người bệnh nhanh chóng và chính xác; Khai thác dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người dân, xây dựng mô hình bệnh tật về các bệnh không lây nhiễm; Nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử; Ưu tiên hoàn thành tạo lập hồ sơ sức khỏe người thuộc nhóm nguy cơ trong năm 2022 và được cập nhật thông tin sức khỏe thường xuyên
image
Kiểm tra, rà soát pháp lý hoạt động bến thủy nội địa, bến vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện năm 2022 (13/09/2022)
Ngày 13/09/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 5435/KH-UBND nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông đường thủy nội địa; lập lại tình hình trật tự, an toàn hoạt động bến thủy nội địa, bến vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2022; Từng bước giảm thiểu tai nạn giao thông đường thủy nội địa. Kịp thời khắc phục khi có sự cố xảy ra tại vùng nước bến, trang bị đầy đủ và hoàn thiện hơn các điều kiện an toàn cho bến trong quá trình hoạt động; Kiểm tra, rà soát pháp lý hoạt động bến thủy nội địa, bến vật liệu xây dựng, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện xử lý các trường hợp sai phạm theo quy định.
image
Phối hợp tổ chức Lễ Mừng công ngư dân Cần Giờ năm 2022 (25/08/2022)
Ngày 25/08/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 5081/KH-UBND nhằm Nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống của địa phương, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; trong đó chú trọng giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của người dân vùng biển; thông qua Lễ hội tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nghề, yêu quê hương, biển, đảo của Tổ quốc. Tạo điều kiện để bà con ngư dân báo công với các vị tiền nhân về những kết quả sản xuất đạt được trong năm qua, học hỏi trao đổi kinh nghiệm về cách làm hay, mô hình mới để tổ chức sản xuất đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới; Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất nuôi trồng thuỷ sản và đánh bắt thủy sản năm 2022, giữ gìn và tôn tạo Lăng Ông Thủy Tướng.
image
Phối hợp, triển khai phát triển thương mại điện tử trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2022 (24/08/2022)
Ngày 24/08/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 5023/KH-UBND nhằm góp phần phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp mở rộng khả năng tiếp cận thị trường trong và ngoài nước; tạo môi trường thuận lợi an toàn, khuyến khích người tiêu dùng tham gia mua sắm trực tuyến; Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, người dân về vai trò, lợi ích và khả năng ứng dụng thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh và đời sống; Kết nối sản xuất với tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, xây dựng chuỗi giá trị, đảm bảo ổn định thị trường; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn phát triển.
image
Phối hợp tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2022 (19/08/2022)
Ngày 19/08/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 4907/KH-UBND nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; trong đó chú trọng giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của người dân vùng biển; thông qua Lễ hội tăng cường tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nghề, yêu quê hương, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
image
Phối hợp triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn huyện năm 2022 (18/08/2022)
Ngày 17/08/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 4862/KH-UBND nhằm phấn đấu 100 % doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nhu cầu xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn huyện được tập huấn, hướng dẫn kiến thức về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Phối hợp xây dựng và triển khai các mô hình về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và các cơ chế chính sách hỗ trợ nhằm tạo tiền đề cho hoạt động triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Thành phố; Phối hợp xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật cần thiết cho hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của Thành phố và vận hành, kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.