Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Hoạt động chỉ đạo điều hành times .

image
Lịch làm việc tuần tuần 30 năm 2021 (25/07/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 26/7/2021 đến ngày 31/7/2021
image
Lịch làm việc tuần tuần 29 năm 2021 (18/07/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 19/7/2021 đến ngày 24/7/2021
image
Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn huyện (13/07/2021)
UBND huyện vừa ban hành Công văn số 3576/UBND về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn huyện Cần Giờ
image
Thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ truyền thống trên địa bàn huyện (12/07/2021)
UBND huyện vừa ban hành Công văn số 3567/UBND về việc thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ truyền thống trên địa bàn huyện.
image
Lịch làm việc tuần tuần 28 năm 2021 (10/07/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 12/7/2021 đến ngày 17/7/2021
image
Lịch làm việc tuần tuần 27 năm 2021 (04/07/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 05/7/2021 đến ngày 10/7/2021
image
Lịch làm việc tuần tuần 26 năm 2021 (26/06/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 28/6/2021 đến ngày 03/7/2021
image
Siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/6/2021 của UBNDTP (20/06/2021)
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/6/2021 của UBNDTP về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM, Ngày 20/6/2021, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 3046/UBND về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
image
Lịch làm việc tuần tuần 25 năm 2021 (19/06/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 21/6/2021 đến ngày 26/6/2021
image
Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 (15/06/2021)
Ngày 14 tháng 6 năm 2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Nghị quyết số 100/NQ-UBBC về xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026.